Težeći da do Skrajana dopre i (glasniji) glas oporbe koja radi u njihovom općinskom vijeću, ponudili smo razgovor iskusnim lokalnim političarima. Bez dlake na jeziku i bez zazora od objelodanjivanja vlastitog stava, jedna od njih je vijećnica Mira Đorđević, bivša zamjenica načelnika, bivša županijska vijećnica i predsjednica skradskog ORaH-a.

I nakon 14 godina u politici, Mira kaže kako je jednako vezana uz misiju koja joj je u srcu – pridonošenje razvoju Skrada i rušenje prepreka zbog kojih je ova općina odlaskom prometa na novu autocestu više-manje izolirani dio Gorskog kotara.

1. Skrad je sve manji i stariji? Znate li da u Skradu, uključujući Veliko Selce i Podstenu, stalno živi (s srednjoškolcima i studentima) oko 660 stanovnika. Oni koji povremeno dolaze u Skrad, ili imaju vikend kuće u Skradu nisam računao, jer budimo realni oni ne žive stalno u Skradu, ne otkidavaju svoje ulaze u dvorišta kod padanja svakog snijega, već dolaze pogledati starce iz gradova ili starinu ili na veće blagdane biti ovdje. Budite realni, ima li nade za mlade u našoj Općini? Kako komentirate te podatke?

Da, moramo se boriti za našu omladinu, pomoći joj koliko se maksimalno može, smatram da možemo više, od davanja stipendija svima koji dokazuju da ispunjavaju kriterije jer takva mladost to i zaslužuje. Bio bi to naš dobar poticaj da se završetkom školovanja vrate živjeti u svoje mjesto. Treba i naša žrtva da bi mladi ostali ovdje. Ako to oni sada vide prenosit će tu poruku kroz svoj život na mlađe, govoreći im o tome. S mladima nije lako, njihova velika energija ponekad prijeđe u nešto što nije dopušteno, što izaziva kod starijih nelagodu, odbojnost prema takvim postupcima. No sjetimo se i mi smo bili mladi i uvijek su se radile nepodopštine koje nisu bile u skladu s odgojem iz kuće i društva.

2. Je li retorika vladajućih na sjednicama Vijeća po Vašem ukusu?

Uvijek može biti bolja. Najviše me smeta nametanje svojih stavova, pokušaj eliminiranja sugovornika (oporbenog) pa sve do otvorenog vrijeđanja i omalovažavanja mimo statuta i poslovnika, i to se ne sankcionira.

3. Jeste li zadovoljni radom oporbe (SDP, ORaH) u Vijeću?

Suradnja oporbe uvijek može biti bolja i čvršća. Dosadašnjim radom SDP-a i ORaH-a u radu općinskog vijeća nemam nikakvih primjedbi. Stajališta su nam o većini pitanja bliska što se često vidi i pri donošenju ključnih odluka za život naše zajednice /ovogodišnji Proračun/.

4. Jesu li Vas načelnici ikada pohvalili za vaš rad?

To je pitanje koje sam puno puta potajno postavila sama sebi. Bez obzira na položaj koji sam obavljala i na rezultate koji su puno puta bili za dobrobit Skrada i Skrađana nisam doživjela pohvalu ili priznanje, javno pred nekim tijelom ili u četiri oka. Mogu slobodno reći da to nisam niti očekivala od nadležnih, jer sam im uvijek u neku ruku bila konkurencija. Meni je bitno da to cijene građani Skrada koji mi se i danas javljaju za savjete i pomoć. Nadam se da će to građani imati prilike od mene i koristiti uskoro više jer sam se opredijelila za politički rad za dobrobit SKRADA i sve mještane SKRADA.

5. Koji bi zadaci općinske vlasti trebali biti prioritetni?

Općinska vlas bilo koje političke opcije mora imati isti cilj za napredak Skrada, sačuvati ono što smo imali i nastojati pokrenuti novo. Ponekad se treba ugledati u druge, učiti, tražiti i konačno realizirati. TURIZAM je svima bio izborni slogan. Nažalost nije se uspjelo.

Jedno bolna i nikada prežaljeno za mene kao vijećnika, zamjenika načelnika je da Skrađani vide i da im se pokaže i objasni kartografski prikaz granice Skrada s Ravnom Gorom pa da se vidi koliko je Skrad time izgubio. A zašto? STOTINE TISUĆE KUNA ODLAZE DRUGOJ OPĆINI. Nisam mogla nadglasati glasačku mašineriju koja je imala većinu i svojim glasanjem izravno naštetila svojoj Općini. Nadam se da ću to učiniti vrlo brzo i pokazati kartografske i financijske pokazatelje iz čega će se vidjeti TKO JE BIO U PRAVU.

6. Što zamjerate sadašnjem načelniku? Gdje griješi?

Ne mogu reći da mu zamjeram u nečemu. Svako ima svoj stav ali jedno je sigurno da dvosmislenost na takvim funkcijama nije dobra. Ipak živimo u maloj sredini i malo više tolerancije i obzirnosti dobro bi došlo.

7. Mislite li ima li Skrad kvalitetnih ljudi da se Skrad pokrene iz mrtvila?

Ja sam uvjerena da ima i u kontaktu sam sa takvim osobama. Svakodnevno razgovaram sa žiteljima i još uvijek vidim svjetliju budućnost Skrada.

8. Može li se bez novca popraviti slika Skrada? Sve manje novca u Proračunu?

Nažalost ne može. Proračun koji je upravo izglasan od strane samo vladajućih ne pruža nam ništa novog. Osobnog sam uvjerenja da idemo takvim putem samo nazad. Nastojat ću koliko ću moći svim snagama sakupiti i okupiti ljude koji misle malo drugačije, jer ovo malo žitelja, nažalost starije populacije, zaslužuje nešto više. EUROPSKI FONDOVI NAM PRUŽAJU PUNO TOGA . Trebamo to koristiti i dovlačiti novac, raditi projekte, slušati i učiti od susjeda. Preuzeti odgovornost ali bez novaca ne vodi ka dobrom. Tu sam se zapitala, da li spajati Općine ili da one ostanu u sadašnjem obliku? Mi u ORaH-u smo za decentralizaciju Općina, gradova i Županija, ja to podržavam no iz toga proizlazi i odgovornost vodećih osoba u traženju rješenja u korist boljitka zajednice.

9. Kako bi vi riješili problematiku Turističke zajednice?

Kada sam bila predsjednik TZ 24 satnim radom dolazilo se do određenih rezultata. Uspjeh se vidio na svakom koraku. Politička previranja oduzela su i to što nije dobro. Ovakvim rasporedom novca u Proračunu, TZ nema nikakve šanse za opstojnost. Žao mi je što odgovorni smatraju da se ona može samofinancirati sama što prema pravilima HTZ nije moguće. Dodatnim projektima dolazi novac ali ne za redovan rad TZ što bi odgovorni trebali vidjeti i promijeniti svoj stav o tome. Općina je ta koja mora imati turističkog duha a i novaca, volje i znanja ako želi turizam uzlazno dizati. Teško je pomisliti da Skrad sa dobro postavljenim temeljima TZ, PINSA , kojima je Općina osnivač, u drugoj ruci držimo i ključeve zatvaranja istih. Treba se ujediniti Općina, TZ i PINS u jednu cjelinu, djelovati zajedno i jedinstveno i vratiti ono što je izgubljeno svih ovih godina unazad (stari hotel Zeleni Vir, izletište Zeleni vir, Šiljar…) jer to je i obveza i dužnost prvog čovjeka Općine i Općinskog vijeća, koje su izborima građani izabrali (mislim prvenstveno na načelnika Općine, Predsjednika TZ i predsjednika skupštine PINSA). Jedino promjenom stava vladajućih mogu se promijeniti negativna kretanja u našoj Općini. Svi ostali koji surađuju ili ne surađuju su nemoćni ako te navedene pozicije ne funkcioniraju ili su dvosmislene.

10. Dugo ste se bavili problemom Pogrebnog fonda?

Jedan od ciljeva mog rada je podržavanje starije populacije. Između ostalog prihvatila sam se rješavanja pitanja statusa Pogrebnog fonda, pozivam još jednom sve da se uključe u rješavanje tog pitanja. Dosadašnjim radom na sređivanju stanja fonda napravilo se puno ali oni koji su najodgovorniji i koji su obećavali pomoć nažalost su zakazali. Sve skupa nismo došli do rješenja, sve visi u magli i zasad se ne nazire neko pravno rješenje tog pitanja a ovime trpe žitelji koji su bili uključeni u njega i koji su godinama uplaćivali novac i na njega imaju potpuno pravo.

11. Vaša poruka žiteljima

Svim stanovnicima na kraju želim bolju, zdraviju i sretnu 2016 godinu s više zajedništva u zajednici kako bi u budućnosti mogli svojoj djeci i unucima pričati da naša borba nije bila uzaludna.

Vijećnica Mira Đorđević, ORaH Skrad