U prostorima PINS-a Skrad održana je osnivačka skupština turističko poljoprivredne i proizvodno uslužne zadruge nezaposlenih žena Pahulja. Skupštinu je otvorila i vodila Nataša Kozlica zajedno s predsjednicom Skupštine zadruge Andreom Klobučar. Većina od 14 žena članica zadruge je iz Skrada…

Za upravitelja zadruge imenovana je Sandra Ban dok su članovi nadzornog odbora Predsjednik uprave PINS-a Danijel Bertović, Ivanka Drvar i Nives Abramović. Zadruga će biti registrirana za razne djelatnosti, od izrade suvenira, uzgoja bilja, povrća, voća, prerade istih, proizvoda od drva i drugih materijala do raznih uslužnih i drugih djelatnosti.

Registracija zadruge trebala bi biti završena do sredine travnja i potom bi započela s radom. Osnivači zadruge su Andrea Klobučar, Sandra Ban, Nives Abramović, Ivanka Drvar, Maja Žagar, Jasminka Rački i PINS Skrad. U zadrugu svaki član ulazi s ulogom od tisuću kuna. Prije osnivanja članice su prošle više radionica izrade suvenira, na staklu, na drvu i u početku će raditi suvenire za Općinu Skrad.

Radni prostor imat će u Domu kulture.Ovime je završena prva faza provedbe PINS-ovog projekta “Zadruge žena” kojeg je financiralo Ministarstvo poduzetništva i obrta.