Odlukom 7 za (vijećnici vladajuće koalicije), 4 protiv (vijećnici oporbe) vijećnici Općine Skrad donijeli su odluku kojom se do daljnjega obustavljaju financijska sredstva za rad Turističke zajednice dok se ne riješi pitanje regularnosti skupštine TZ . U pet zaključaka donijeta je odluka kojom se, prvo, prihvaća izvješće članova Općinskog vijeća predloženih u skupštinu TZO Skrad, drugo, izražava se nezadovoljstvo zbog nepoštivanja odluke o razrješenju i imenovanju predstavnika Općine Skrad u TZO Skrad koju je Općinsko vijeće donijelo na sjednici 7. rujna 2005., treće, skupština se smatra neregularnom i traži se njeno poništenje, četvrto, zaključci odluke proslijedit će se Ministarstvu turizma i peto, obustavlja se daljnje financiranje TZO Skrad. U raspravi su oporbeni vijećnici, gosp. Vladimir Mance i gđa. Nada Podnar reagirali na izjave gosp. Duška Zatezala i gosp. Josipa Grgurića izrečene na skupštini TZO Skrad smatrajući ih neprimjerenim predizbornim obećanjima o međusobnoj, međustranačkoj suradnji na strateškim pitanjima razvoja Skrada. Vijećnici oporbe ocijenili su rad TZ pozitivno, rezultati su vidljivi, dok pojedini vijećnici vladajuće koalicije ocjenjuju da je skradski turizam na dnu te da treba izvršiti korjenite promjene u radu TZ.

Vidljiv je sve veći jaz između vladajuće koalicije i opozicije. Konstruktivne suradnje pozicije i opozicije ima sve manje, naročito u svezi strateških pitanja razvoja i pogleda na budući razvoj Općine Skrad.

Sjednica je počela prihvaćanjem investicijske studije opravdanosti ulaganja u izgradnju poslovne zone "Zeleno srce", uz dopunu što se očekuje od nje i što će se u njoj konkretno odvijati. Potom je doneseno nekoliko odluka, razriješen je član Odbora za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport gosp. Vladimir Mance, imenovan je gosp. Ivan Jurković, predsjednik KUD "Zeleni vir", donesena je odluka o raspisivanju natječaja za uređenje okoliša i odvodnju oborinskih voda Doma kulture teška 207.000,00 kn te nabavu knjiga za mjesnu knjižicu u iznosu od 80.000,00 kn. Predložen je i prihvaćen plan zimske službe i prioriteti čišćenja prometnica na području Općine Skrad. Prihvaćena je ponuda firme ORIX iz Samobora za preuređenje kuglane uz određene uvjete, te ponuda firme ORBIS M iz Kostrene, vlasnika Tranzit restorana, za prodaju dijela čestice na kojoj se nalazi bivša voćara, budućeg turističkog ureda TZO Skrad, uz moguću nižu cijenu otkupa. Vijećnici su dobili informacije o Planu lokalnog razvoja mikroregije Gorski kotar, podatke zdravstveno-statističkog ljetopisa PGŽ, izabrali su povoljniju ponudu Trgovačkog obrta "ZANA" u vlasništvu Melanije Grbac, kao budućeg zakupca poslovnog prostora u suterenu Doma kulture, odslušali pismo Jadranskih Luksuznih Hotela koji postaju sve nestrpljiviji u očekivanju rješenja "priče" vojnih objekata Šiljar.

V.P.12/X./2005.