Sveti Nikola donio je darove djeci Općine Skrad u večernjim satima srijede.

Prije dolaska Sv. Nikole održan je kratak program sastavljen od recitala i plesa koji su izvela djeca folklorne skupine Skračka deca. Krajem programa stigao je Sv. Nikola, ovoga puta bez Krampusa, jer kako je Nikola rekao, smali Skrajani su ove godine bila dobra djeca…

Nikola je prvo darovao slatkišima Skračku djecu na pozornici a potom je sišao među publiku i djecu darovao slatkišima.

Potom je Nikola sjeo u svoju stolicu te je počela podjela darova koje je financirala Općina Skrad. Prvo su darovani najmlađi a na kraju djeca Osnovne škole Skrad.

Tako je zaključeno druženje Sv. Nikole s Skrajanima a Nikola je krenuo dalje dijeliti darove…