U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje od 1. travnja idućih šest mjeseci u Općini Skrad zaposleno je 10 žena i 2 muškarca. Do kraja rujna ove godine nezaposlene će osobe s područja Općine Skrad obavljati razne komunalne poslove, čišćenje javnih površina poslije zime, sadnju cvijeća i ukrasnih biljaka, košnju trave, uređenje šetnica i planinarskih staza… Uz to jedan dio žena će kroz ljetnu sezonu raditi i na vikend dežurstvima u uredu Turističke zajednice.

Ovo je druga godina zaredom da se u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje uzimaju nezaposlene žene i muškarci koji će time ostvariti određene prihode te će, ako su 3 godine prijavljeni, za njih Zavod izdvojiti 100 posto, za dvije godine 85 posto i za jednu godinu 75 posto sredstava, dok će razliku podmiriti Općina Skrad.