Skulptura „Tunel“ koja je postavljena u park Mladih 2002. godine noću s petka na subotu, u vrijeme pučke veselice uz Dan Općine Skrad, oštećena je i dijelom srušena u gornjem drvenom dijelu konstrukcije. Rad Danijela Kovača u sklopu Goranske kiparske radionice Lokve, iako je svih ovih sedam godina bio neodržavan, vidljivo iz slika, je time znatno oštećen te se tako pokazalo još jednom da mladi nemaju obzira ni prema umjetnosti. Ovaj vandalski čin pojedinca ili skupine pokazatelj je kućnog odgoja koji sve više zakazuje, odnosno nagomilana energija kod mlade generacije usmjerena je u krivom pravcu. Riječi „Sve uništiti, sve razbiti“ kao da se udomaćila u dijelu mlađe generacije. Glavni uzrok takva ponašanja je svakako alkohol koji „caruje“ vikendima u skradskim parkovima. No ne može se reći da je skradska mladež krivac za to jer Skrad vikendom posjećuju mladi iz drugih goranskih naselja. Mladi znaju krivca ili krivce te bi oni trebali utjecati na ponašanje onih koji imaju rušilačke sklonosti nakon par čaša alkohola jer štiteći krivce dovode se u isti položaj grupne krivnje. Štete će netko otkloniti no cijena je previsoka za skradsku i goranske sredine s malim Proračunima. Novci se mogu i pametnije uložiti. A sve to ide na teret poreznih obveznika koji svojim radom izdvajaju dio u lokalne proračune.