Dosad su se mnogi, kako vijećnici tako i građani, pitali kada će centar mjesta postati ljepši i uređeniji. U zadnjih mjesec dana centar Skrada mijenja svoju sliku. Izvršeni su radovi na sanaciji potpornog zida od skretanja prema benzinskoj stanici do Tranzit restorana, zid je ožbukan i postavljena je ograda u cijeloj dužini. Radove je financirala Općina Skrad i manjim dijelom vlasnik Tranzita gosp. Čedomir Rađenović. Okoliš, travne površine i živice su uređene i ošišane, postavljene su nove klupe i sanirane stare, a sve velikim angažmanom komunalnog radnika Općine Skrad Marijana Burića. Uskoro će se prići sanaciji vodotoka u parku Mladih iznad malog parkirališta. Jedino odudara područje starog hotela “Zeleni vir”, vlasnika Željka Glasera, gdje su započeti radovi prekinuti, te izgled okoliša hotela narušavaju hrpe građevinskog materijala, zemlje i kamenja. Stari park i smrekova šuma, koji u svojoj nadležnosti ima Šumarija Skrad, će dobivanjem dozvole za sječu, biti sanirana rezanjem opasnih, starih i osušenih stabala koje ugrožavaju kuće stanovnika nasuprot parka i vozila u prometu Goranskom ulicom. Ukupno gledajući centar Skrad bolje izgleda. Moglo se to osjetiti i prilikom zadnje manifestacije “Festivala malina” kada su mnogi stanovnici i gosti pozitivno komentirali uređenost, uz mišljenje kako bi bilo sada vrijeme za preseljenje cvjećarnice na neku drugu poziciju, kako bi se dobila toliko potrebna ljetna pozornica za kulturno zabavne sadržaje koji nedostaju Skradu a toliko su potrebni za promidžbu mjesta. Slijedi dogovor Općine i vlasnika cvjećarnice…