U skradskom Domu kulture obilježena je godišnjica djelovanja Lokalne akcijske grupe Gorski kotar. Uz pozdravne riječi predsjednika LAG-a Petra Mamule, načelnika Općine Skrad Dubravka Grpca i Stele Mulc, direktorice PINS-a Skrad te nazočnost članova LAG-a Gorski kotar, načelnika Općina Brod Moravice, Mrkoplja, Lokava, izaslanika ostalih JLS Gorskog kotara i predstavnika Ministarstva PRVG, Uprave za održivi razvitak seoskog prostora, gosp. Ivana Ciprijana održano je nekoliko prezentacija kojih je bio cilj upoznati se s djelovanjem LAG-a Gorski kotar s radom u proteklih godinu dana. Predsjednik Petar Mamula istaknuo je značaj grupe koja se u tom vremenu predstavila svim JLS i javnosti i šire, pojedinim općinama izvan Gorskog kotara. Uz to članovi su prošli široko obrazovanje i otpočeli su s izradom lokalnog plana održivog razvoja Gorskog kotara. Ivan Ciprijan, stručni savjetnik iz Ministarstva PRVG objasnio je kako su u EU do 90-ih godina prošlog stoljeća iskušavani pristupi koji su bili sektorski te usmjereni prvenstveno na poljoprivrednike. Koristili su pristupe “odozgo prema dolje” i sustave potpora o kojima se odlučivalo na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Takav pristup nije polučio očekivane rezultate te je osmišljen LEADER (franc. skraćenica “veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva”) – novi pristup za ruralni razvoj na lokalnoj razini. LEADER polazi od pretpostavke da su razvojne strategije uspješnije i učinkovitije ako o njima odlučuju i provode ih lokalni dionici na lokalnoj razini, uz potporu i potrebnu tehničku pomoć za prijenos dobrih praksi. Ciljevi rada su:Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora, očuvanje, zaštita i održiva uporaba okoliša, poboljšanje kvalitete života, poboljšanje učinkovitosti institucijskog okruženja uz prioritet povećanja motiviranosti i svijesti lokalne zajednice. Uz mogućnost kandidiranja za korištenje sredstava SAPARD i IPARD, pretpristupnih programa Europske unije gosp. Ciprijan je naglasio da na sredstva IPARD-a mogu računati svi projekti koji prođu vrednovanje te imaju preporuku LAG-ova jer su tada šanse za dobivanje sredstava veće. Na kraju su načelnicima i predstavnicima JLS Gorskog kotara uručeni Sporazumi o suradnji.