Upravni odbor Udruge općina u Republici Hrvatskoj održao je svoju treću sjednicu u Lovačkoj sobi Doma kulture u Skradu. Uz nazočnost predsjednika Ivice Klema, dopredsjednika Đure Bukvića te desetak predstavnika pojedinih hrvatskih županija. Po prihvaćanju dnevnog reda prisutne je pozdravio načelnik Općine Skrad te ih je ukratko upoznao s Općinom Skrad. Potom je načelno prihvaćen prijedlog da se o odluci o visini sredstava koje udruge uplaćuju na račun Saveza Udruga gradova i Udruga općina prolongira za sljedeću sjednicu Udruge Općina nakon lokalnih izbora. Dopredsjednik Đuro Bukvić zalaže se za izdvajanje Udruge općina iz Saveza te da postane samostalna Udruga općina. Potom je gđa. Višnja Jelić Mück predstavila Hrvatsku mrežu za ruralni razvoj u kojem je istakla kako je najteži problem ruralnih područja, koja čine 92 posto s 88 posto naselja u Hrvatskoj, nepovoljna demografska kretanja. „Za razvoj ruralnih krajeva najpotrebnije je zajedništvo određenih krajeva na kojima se stvara Lokalna akcijska grupa te međusobna povezanost javnog, poslovnog i civilnog sektora na tom području djelovanja LAG-a“, zaključila je gđa. Jelić Mück. Ivan Ciprijan, stručni savjetnik iz Ministarstva PRVG upoznao je prisutne s LEADER programom te istaknuo kako on polazi od pretpostavke da su razvojne strategije uspješnije i učinkovitije ako o njima odlučuju i provode ih lokalni dionici na lokalnoj razini, uz potporu i potrebnu tehničku pomoć za prijenos dobrih praksi. Ciljevi programa su poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora, očuvanje, zaštita i održiva uporaba okoliša, poboljšanje kvalitete života, poboljšanje učinkovitosti institucijskog okruženja uz prioritet povećanja motiviranosti i svijesti lokalne zajednice. „Što treba učiniti? Treba obuhvatiti susjedne JLS, prepoznati zajedničke potencijale, stvoriti razvojnu viziju te u konačnici izraditi, raspraviti i donijeti lokalne strategije održivog razvoja, izraditi prijedloge projekata koji bi se realizirali na određenom području“, zaključio je gosp. Ciprijan. Sastanak je nastavljen ručkom i radnim dogovorima u Izletištu Zeleni vir.