Poglavarstvo Općine Skrad je na ovotjednoj sjednici slagalo Proračun za 2007. godinu. U 2007. se očekuju prihodi od 5.515.000,00 kn, vlastitih prihoda 4.865.000,00 kn i oko 650.000,00 kn potpora od PGŽ i države. Nasuprot prihodima su bili rashodi od 6.773.300,00 kn, veći za 1.258.300,00 kn od prihoda. Načelnik Dubravko Grbac je svoje dopredsjednike upoznao s teškoćama na koje se nailazi kad se stvara Proračun. Proračun je rađen prema smjernicama Ministarstva financija uz mogući rast od 7.8 posto. Kako Općina ne može imati minus u Proračunu na članovima Poglavarstva bila je teška zadaća balansiranja rashoda s prihodima. Kako zadovoljiti sve korisnike Proračuna kad se na stolu nađe financijskih zahtjeva 100 posto većih u odnosu na 2006. godinu. Sudeći prema usvojenom prijedlogu u 2007. godini ispast će iz Proračuna sanacija kuglane, zapošljavanje pročelnika JUO, krovište doma DVD-a Bukov vrh i svlačionice NK Polet, izrada Urbanističkog plana Općine uz smanjivanje sredstava nekim korisnicima. Pri donošenju ovog prijedloga Proračuna osnovno pravilo koje je vodilo članove Poglavarstva bilo je da direktni korisnici imaju sredstava za normalan rad. Od starijih projekata koji su ispadali iz dosadašnjih Proračuna sljedeće godine će se realizirati uređenje groblja u Skradu za što će se izdvojiti 250.000,00 kn. Dopredsjednik Boro Tomić predložio je osnivanje trgovačkog društva radom kojeg bi se moglo, kroz usluge i održavanje komunalne infrastrukture i uz zapošljavanje pročelnika JUO, uštedjeti značajna sredstva koja bi se potom mogla usmjeriti u neke od projekata. Ideja je podržana od načelnika Dubravka Grpca i dopredsjednika Roberta Bukovca. Po usvajanju i uravnoteženju Proračuna u okvire prihoda donesen je Plan zimske službe za sezonu 2006./07. godinu koji je isti kao prošlogodišnji. Prihvaćeno je Izvješće i Godišnji plana rada Odjela predškolskog odgoja i naobrazbe pri OŠ Skrad. Raspisat će se natječaji za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju ceste Hribac – Hlevci i nabavu motornih saonica. Trgovinu i djelatnike Merkator Opskrbe Čabar vjerojatno će preuzeti novi vlasnik firma Pan Trading iz Rijeke /vlasnici su riječkog diskonta GRACIANI/ ako budu po raspisanom natječaju za poslovni prostor imali najpovoljniju ponudu. Povjerenstvo Vlade RH donijelo je odluku kojom Općina Skrad ima pravo građenja na spornoj čestici na Šiljaru na 20 godina uz godišnju naknadu od 12.000,00 kn. Na području Hlevci mogao bi u dogledno vrijeme niknuti obiteljski hotel gosp. Igora Franova, ako se uspije izvršiti prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.