Članovi udruge ljubitelja pasa KD „Skrad“ djeluju u udruzi koju u većini čine vlasnici lovačkih pasa, lovci te se na redovnoj godišnjoj skupštini okupilo njih sedamnaest.

U izvješću o radu predsjednik Miroslav Grgurić istaknuo je kako je osnovni cilj udruge okupljanje uzgajivača, vlasnika i ljubitelja lovnih i ne lovnih pasmina pasa usmjeren na unaprjeđenje kinologije i poticanje na uzgoj i školovanje pasa. Udruga se bavi organiziranjem ocjenjivanja pasa, oblika, IPO i ispita u radu goniča, utakmicama tipa C i LKK Sv. Hubert, utakmicama pasa ptičara te izložbama pasa. Udruga je uspješno protekle godine organizirala utakmice te reviju i izložbu pasa 2. i 9. skupine pritom spomenuvši velik doprinos Emine Heski u pripremi revije pasa.

Financijski udruga posluje stabilno, financira se iz članarine i donacija Općine Skrad. Prihodi i rashodi u 2016. godini su bili oko 16 tisuća kn te je saldo oko 16 tisuća kn. U planu rada za 2017. godinu kinolozi planiraju organizirati izložbu i smotru pasa, specijalku za 2. i 9. skupinu pasa s dodjelom kandidature CAC u Skradu uz Dan Općine Skrad u kolovozu te ocjenjivanje pasa kao svake godine dosad…

Zajedničko je mišljenje sviju da dva saveza, Kinološki i Lovački, ne mogu jedan bez drugog jer su lovci i kinolozi a kinolozi i lovci. Radi se o istim ljudima kojima bi krovne organizacije trebale imati bolju suradnju… Kinologe je pozdravio načelnik Općine Damir Grgurić rekavši kako će Općina podržavati rad udruge, pomoći organizaciju izložbe pasa i ako treba dati potporu u ljudskom potencijalu…