24. sjednicom Općinskog vijeća Općine Skrad koja se održala zadnjeg četvrtka prosinca 2016. godine u vijećnici Općine Skrad prevladavale su točke Proračuna 2016. i 2017. godine.

Po aktualcu na kojem nije bilo pitanja vijećnika donesene su odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2016. godinu, o prvoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g., o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g., o prvoj izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. g., o prvoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.g., o izmjenama Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2016. godinu, o izmjenama Programa javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2016. godinu…

O proračunu 2016. godine načelnik Damir Grgurić rekao je kako su neke stavke narasle, od poreza na dohodak 300 tisuća kn, od javnih radova oko 600 tisuća kn, od Županije blizu 500 tisuća kn. Donesenim Izmjenama Proračun za 2016. godinu će iznositi 5,291 milijuna kn, a rashodi će iznositi oko 6,616 milijuna kn.. Na rashodovnoj strani pojavljuje se minus od 1,325 milijuna kn koji se pojavljuje većim dijelom zbog plana gradnje nerazvrstane ceste Hlevci Mrzla Draga koja će EU vratiti završetkom projekta. „U ovoj godini stvarni prihodi su nam 4,958 milijuna kn, a rashodi 4,753 milijuna kn. U prikazanom manjku su primljeni krediti i zajmovi 0d 1,49 milijuna kn, od toga 1 milijun kn koji još nismo koristili…Svi kandidirani programi za 2016 su donijeli određena novčana sredstva i utrošeni su namjenski, za asfaltiranje cesta, radove u Zelenom viru, projekt e-županija, …Neplanirani trošak bila je kupovina traktorske prikolice i otkup namještaja planinarskog doma u Zelenom viru te certifikat ulične rasvjete. Uz to dobili smo i treći stan u zgradi Ambulante. Radili smo na izmjeri i ucrtavanju nerazvrstanih cesta, a kredit banke nismo koristili…“ zaključio je načelnik Damir Grgurić.

O Proračunu Općine Skrad za 2017.g. i projekcija za 2018. i 2019.g. načelnik Grgurić kaže kako će on biti sličan ovogodišnjem uz nekoliko otvorenih stavki radi kandidiranja projekata prema EU. „Nova stavka je sufinanciranje logopeda u Delnicama, ulagat ćemo u Zeleni vir, za obnovu staza i nadstrešnice podno Muževe hiže. Nadam se da ćemo uskoro postati vlasnici zemljišta Parka mladih i malog parkirališta, kupnja benzinske je također izgledna jer njena cijena pada, za stari hotel će se izraditi potrebna dokumentacija za kandidiranje prema EU. Financiramo dječji vrtić i mislim da smo po tome među najboljima u okruženju. Vijećničke naknade ćemo isplatiti do kraja mandata,“ zaključuje Grgurić.

Dr. Josip Grgurić konstatirao je kako je Proračun sličan prošlogodišnjem i kako nije razvojan te kako on oslikava situaciju u kojoj se nalazi Skrad te kako je demotivirajući da se nešto pokrene. Loše slike Skrada se smanjuju no najznačajnija Šiljar i dalje ostaje nepoznanica. Prioritet bi trebao biti turizam, stipendije za deficitarna turistička zanimanja, rješavanje centra mjesta /park i hotel/.

Načelnik Grgurić odgovara kako ga smeta stari park koji nije općinsko vlasništvo, stari hotel se rješava, projektna dokumentacija, kandidiranje prema EU fondovima zajedno sa žičarom prema Zelenom viru. „Vojni dom, Šiljar je dugogodišnji problem koji nisu riješile sve vlasti u Skradu. Problem s središnjom vlasti postoji, država je neuredni vlasnik državne imovine i nadam se da će se to promijeniti…“ zaključio je Grgurić.

Načelnik Grgurić je nadalje rekao u prezentiranju Proračuna kako Općina ima dovoljno sredstava za redovni rad i može biti samostalna po tom pitanju. Za infrastrukturne projekte Općina će tražiti sredstva EU kroz aplicirane projekte, kako udruge dobivaju isto kao i 2016. godine.

Završetkom rasprave donijet je Proračun za 2017. godinu u visini od 4,765 milijuna kn, dok bi rashodi trebali biti blizu 1,7 milijuna kn veći od prihoda. Tih 1,7 milijuna kn predviđa se namiriti kroz razne projekte za infrastrukturne radove, gradnju cesta, kupnju zemljišta, kupnja benzinske pumpe…

Potom su donijete, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2017.g., Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g., Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g., Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. g., Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g., Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2017.g., Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2017.g., Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2017.g., Program javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada – prijatelj djece» za 2017.g.

Rast Proračuna za 2018 i 2019. godinu bi projekcijom koja je donijeta rastao 2 posto godišnje.

Može se zaključiti kako nije bilo žustre rasprave pri donošenju Proračuna koje su proteklih godina bile dio rasprave, izvorni prihodi stagniraju, mnogo se polaže na dodatna sredstva Županije, države i EU na račun apliciranih projekata…