Vijećnici Općine Skrad odradili su 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Skrad koja se održala u utorak, 22. srpnja 2014. Godine.

Aktualni sat

Vijećnici oporbe, SDP-a dostavili su pisani prijedlog da se na jednoj zasebnoj tematskoj sjednici uz prisustvovanje vijećnika, županijskih predstavnika te zainteresiranih građana razmotri pitanje Šiljara i starog hotela Zeleni vir čiji bi predstavnici bili također pozvani na sastanak. Ideju SDP-a podržali su Mira Đorđević i Tonček Kezele.

Načelnik Damir Grgurić zapitao se koga pozvati na taj sastanak iz Hrvatske poštanske banke, agencije Audio, pojedinih Ministarstava…Na kraju je dogovoreno da se sastanak održi u rujnu uz kvalitetnu pripremu…Melita Rački Burić pitala je što je s programom Pomoć u kući, Dubravko Grbac kada će se sanirati udarne rupe u ulici Šiljar, Josip Crnković hoće li se riješiti pitanje sanitarnih prostora u kuglani Zeleni vir.

Načelnik je odgovorio kako se skupljeni podaci o korisnicima Pomoć u kući obrađuju te se čekaju rješenja Centra za socijalnu skrb, sanacija udranih rupa bi se trebala odraditi ovog tjedna ako vremenske prilike budu to dopuštale, a sanitarni prostori u kuglani moći će se lako riješiti ako zakupac odstrani svoje „stvari“ iz tog prostora…

Proračun Općine

O polugodišnjem obračunu Proračuna Općine Skrad za I.-VI.2014. godine načelnik Grgurić rekao je kako se on slabo puni te je za oko trećinu manji nego što bi trebao biti (umjesto oko 50 posto punjenje je oko 34 posto). „Ako se taj trend nastavi i ako se želi zadržati postojeći standard trebat će smanjivati rashode a oni se vežu uz JUO i korisnike Proračuna. Ako brdsko planinskog zakona ne bude u 2015. godini mjesto načelnika bit će volontersko kao i broj djelatnika JUO jer neće biti dovoljno sredstava za opstanak Općine ako se ona želi zadržati. U ovom periodu maksimalno se kontroliraju prihodi i rashodi Proračuna“, rekao je načelnik Grgurić. Vijećnik Grbac razumije težinu situacije u kojoj se nalazi Proračun uz opasku kako će biti i teže ako se ukine brdsko planinski zakon…

“Ako se sagledaju postojeći prihodi već bi sada trebalo raditi na rebalansu Proračuna. Korisnicima, udrugama, bi trebalo ravnomjernije dostavljati sredstva za rad jer netko dobija više a netko manje“, zaključuje Grbac. Načelnik odgovara kako se razmišlja o rebalansu, kako udruge imaju razumijevanja za situaciju te kako se ponašaju racionalno.

Mira Đorđević pitala je što je s naknadama vijećnicima dok Kezele želi obrazloženje ostalih rashoda Proračuna koji su oko 200 tisuća kn. Dr. Josip Grgurić se pita kako preživjeti bez brdskog zakona i kako uprihoditi dodatna sredstva u Proračun te gdje je tu gospodarstvo i turizam, jer prihodi recimo od boravišne pristojbe su simbolični i po pitanju turizma treba više učiniti.

Vijećnici su po usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna usvojili i izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-30.06.2014.g., donijeli, program proslave Dana Općine Skrad 2014.g. uz opasku kako se ne smije dogoditi da se isti dan preklapaju dvije manifestacije (nogometni turnir i festival malina), odluku o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2014.g. (TZ Općine Skrad – Pohvalnica, Vjekoslav Pintar – zahvalnica, Mladen Merkaš – Pohvalnica, Udruga Borovica – Zahvalnica i NK Polet – pioniri – Povelja s novčanom nagradom),

odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i prijevoza pokojnika na području Općine Skrad (izabrana „VOX TERRAE“ iz Brod Moravica od tri pristigle ponude 1. „VOX TERRAE“ d.o.o., Draški put 8, 51312 Brod Moravice, 2. „IMOĆANKA“ d.o.o., Amerikanska 2, 51300 Delnice i 3. „MIR I SPOKOJ“ d.o.o., Vatrogasna 14, 51314 Ravna Gora), odluku o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu Općine od oko 150 tisuća kn kod Erste banke do 31. prosinca 2014. godine, odluku o sječi bolesnih stabala jele i smreke ispod starog groblja u Skradu, Program rada Odbora za komunalnu djelatnost i promet 2013.-2017.g.

Nadalje prihvatili su ostavku na članstvo u Odboru za financije i proračun Nade Podnar, prihvatili su inicijativu i izvješće sa sastanka za najam seoskog doma u Bukovom Vrhu kao i informacije o neposrednog sufinanciranja Programa obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energije u mom domu za 2014. godinu – davanjem sredstava pomoći“ (solarni paneli za sada dok će za fasade biti kasnije) te obavijesti o namjeri izgradnje male hidroelektrane Zeleni vir – Curak 1. Izvješće o radu PINS-a nije razmatrano već će se ono odraditi na rujanskoj sjednici uz prisustvovanje predsjednika Uprave Danijela Bertovića kao i izvješća o radu TZ direktorice TZ Općine Skrad Ivane Briški Đorđević, zaključeno je po raspravi u koju su bili uključeni Mira Đorđević, dr. Josip Grgurić i načelnik Grgurić).

Izvan dnevnog reda vijećnici su dotakli i pitanje pogrebnog fonda koji posluje s gubitkom zbog višegodišnjeg načina ubiranja sredstava te će se ubrzo tražiti prikladniji i jeftiniji način kako skupljati sredstva za Fond. Načelno je dogovoreno da se u jesen treba obilježiti 100 godina turizma u Skradu kao i otvaranje Mlina na Grohotniku.