Općina Skrad spada u male lokalne samouprave koja punjenje svog proračuna dijelom oslanja i na sredstva koja dolaze iz državnog i županijskog proračuna. Tako od blizu osam milijuna kn planiranih sredstava za 2012. godinu oko tri milijuna kn otpada na sredstva pomoći države i županije. Do kraja lipnja od tih sredstava država je isplatila blizu 300 tisuća kn, dok županija nije dala ni kune pa tako punjenje Proračuna za prvo polugodište ove godine iznosi 28,4 posto ili 2,258 milijuna kn. Načelnik Damir Grgurić je na 24. sjednici Općinskog vijeća rekao kako se nada da će ipak tekuće pomoći s državne i županijske strane doći, no nije siguran u kojem opsegu. Je li županija Skrad manje voli nego druga naselja Gorskog kotara, odnosno jesu li u nemilosti, ili je novca u županijskoj kasi sve manje, pitanje je koje si postavlja načelnik Grgurić.

Što se tiče izvornih sredstava ona su nešto smanjena i iznose oko 46 posto (Prihodi od poreza, Prihodi od imovine, Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada…). U isto vrijeme rashodi su oko 36 posto ili 2,868 milijuna kn, od toga su rashodi za zaposlene 439 tisuća kn a materijalni rashodi 1,658 milijuna kn. „Općinska blagajna je u laganom minusu no bez obzira na to mi izvršavamo sve svoje obveze prema korisnicima Proračuna.

”Nadam se da će u drugom dijelu godine biti situacija nešto bolja jer je dosad uvijek tako bilo, no stvarno mislim da ćemo morati našim korisnicima smanjiti sredstva oko 10 posto kako bi s pozitivnom nulom zaključili ovu godinu. Ako država i županija daju tekuće potpore za zacrtane projekte oni će se i odraditi a ako sredstava ne bude tada će se krajem godine rebalansom ta sredstva i programi smanjiti ili izbrisati,“ rekao je načelnik Grgurić.

U raspravi vijećnik Duško Zatezalo pitao je hoće li prema stanju u državi i općinskim djelatnicima biti smanjene plaće na što je načelnik Grgurić odgovorio da to ovisi o odluci Općinskog vijeća.

Po prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Proračuna vijećnici su donijeli odluku o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2012. godinu pa će tako POVELJU S NOVČANOM NAGRADOM U IZNOSU OD 500,00 kuna primiti: 1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Divjake, povodom 55. godišnjice osnivanja, 2. Udruga „Skradska žena“ Skrad, povodom 15 godina postojanja, 3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Skrad, povodom 80 godina rada i postojanja te 4. Folklorna skupina «Skračka deca», povodom 5 godina djelovanja.

Oko izvješća o radu Turističke zajednice Općine Skrad za 2011. godinu razvila se živa rasprava u kojoj su vijećnici oporbe kritizirali rad zajednice rekavši kako ovo vijeće, misleći na vladajuće, nema viziju razvoja turizma, kako nema operacionaliziranih planova razvoja temeljem Plana razvoja turizma do 2015. godine, kako nema nikakvih naznaka da bi Skrad dobio vučnicu ili sanjkalište u svoju infrastrukturnu ponudu, kako je direktorica odradila svoje zadaće u skladu s ovlastima i sredstvima, no iako bi zajednički cilj svima trebao biti turizam, premalo se čini na razvoju prostora koji bi služili turizmu.

Načelnik se na kritike oglasio riječima:“Mi smo krenuli od tamo gdje je prethodna vlast stala. Mi samo pričamo i pričamo, osnovni problem je jer nema novca, no direktorica turističke zajednice bi trebala pokrenuti projekte i planove, pitanje je novca, kako doći do njih, projekti koji se kandidiraju ne prolaze…“ Dr. Josip Grgurić na to dodaje:“Ja vidim da načelnik ne zna operacionalizirati Program, jer plan razvoja turizma je okvir prema kojem bi Skrad trebao ići i ja to zamjeram načelniku…“.

Zamjenica načelnika Mira Đorđević, kao predsjednica odbora za turizam, kazala je kako se sastancima odbora gubilo vrijeme, kako se nije ništa napravilo, sve se svodi na to što nema novaca. Dr. Grgurić je dodao kako se tri godine nije ništa napravilo, osim što ste srušili park, na što je načelnik Grgurić oštro reagirao:“Park ste srušili vi, nemojte to nikada više reći da sam ja park srušio, park ste srušili vi…“.

U nastavku rasprave vijećnica Katarina Podnar kazala je da je logičan zaključak da turizam u Skradu ne ide, idemo razvijati i ulagati u gospodarstvo koji će donijeti novac za razvoj turizma…turizam je naša slaba karika i mislim da nam je važnije ulaganje u gospodarstvo gdje će mladi ljudi naći zaposlenje, da dignemo Skrad na noge.

Ivan Crnković zaključuje kako Skrad ima što pokazati, da turiste treba prema Zelenom viru usmjeravati iz Skrada, a ne kroz Ložac, kako od ulaznica za Zeleni vir Općina nema ništa, dok je načelnik dodao kako će se uskoro na Hlevcima graditi hotel a postoje šanse da Općina otkupi stari hotel u Skradu.

Nakon prihvaćanja Izvješća o radu TZ prihvaćen je program proslave Dana Općine, usvojeno je izvješće o radu načelnika Općine za zadnje polugodište 2011. godine. Sufinanciranje LAG-a za Gorski kotar će se financirati ako bude priložen Program rada udruge kako bi se vidjelo što to udruga planira na području Općine Skrad.

Općina će i dalje subvencionirati prijevoz učenika srednjoškolaca, s time što će s HŽ potpisati ugovor o subvencioniranju pa tako sredstva neće dobivati djeca na ruke već će se ona isplatiti HŽ. Učenici koji ne koriste prijevoz HŽ će i dalje podizati novce za prijevoz na blagajni Općine.

Na kraju vijećnici su prihvatili da se građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Skrad između dviju ulica, ulica Šiljar i Josipa Blaževića Blaža ( trokut, zavoj Šiljar, ispod kuće Abramović, prema velikom zavoju) od oko 5000 metara kvadratnih daje na prodaju, s time da kupac od dana kupnje u roku od dvije godine ishoduje rješenje o uvjetima građenja, dozvole za gradnju i započne gradnju, u protivnom se zemljište vraća Općini.