Aktualnim satom sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad dominiralo je nekoliko pitanja, opstojnost INA-ine benzinske stanice u Skradu, vojni objekti Šiljar, stari park i radovi na odvodnji. Vijećnica Katarina Bertović pitala je što će biti s benzinskom stanicom jer kruže priče da se ona zatvara u rujnu, vijećnici Zatezalo i dr. Josip Grgurić pitali su što se dešava s Šiljarom i spornom česticom te tvrdnjom da je ugovor štetan za Skrad te je li to učinjeno namjerno ili nenamjerno? Vijećnik Draženko Žagar i Milivoj Rupe pitali su kada će se pokrpati, asfaltirati ceste koje su prekopavane tijekom zime i radova na odvodnji…

Na pitanje benzinske stanice načelnik Damir Grgurić odgovorio je kako će se sve učiniti da benzinska stanica ostane u Skradu jer njoj gravitiraju potrošači i naselja susjednih općina, makar i u zakupu nekog trećeg. Na pitanje Šiljara predsjednik vijeća Ivan Crnković je rekao kako Ugovor o zakupu Šiljara nije štetan za Skrad kao što su to rekli Zatezalo i dr. Grgurić, već naprotiv zaštićen je od daljnje devastacije, dok je načelnik Grgurić rekao kako se sporna čestica rješava no prepolako. „Na Šiljaru su pred par mjeseci boravili župan PG Vidoje Vujić sa svojom ekipom i obećali su rješavanje sporne čestice no zasad ništa od toga, predmet stoji u ladicama iako su na vlasti…(gđa. Biljana Bukić iz Agencije za upravljanje državnom imovinom je iskazala dobru volju da se to riješi) pa ako je ne možemo dobiti da se barem produži ugovor o pravu služnosti te čestice na još 50 godina,“ zaključio je načelnik Grgurić.

Načelnik Grgurić je o prekopanim cestama rekao kako će se one do zime dovesti u prijašnje stanje, kako se nada da će nakon novog natječaja Komunalac započeti radove nakon raskida ugovora s tvrtkom EKOS iz Zagreba koji su ostali u Školskoj ulici te radove na Velikom selcu gdje bi uz radove na odvodnji bile zamijenjene i vodovodne cijevi koje su protekle zime smrzavale. „Nažalost sve kasni jer su sredstva odobrena ovih dana, pa ne znam kada će radovi početi. Nadam se dobroj jeseni i blagoj zimi do kraja godine,“ zaključio je načelnik aludirajući kako se većina poslova u Gorskom kotaru započinje u drugoj polovici godine zbog kašnjenja države ili županije u realizaciji objavljenih natječaja.

Što se tiče starog parka načelnik Grgurić rekao je da će se uputiti pismo Šumariji s pitanjem radi li se prema projektu tvrtke Oleander temeljem kojeg se prišlo sječi drveća starog parka. Na tvrdnju vijećnika Rupea kako je dosta „krparije“, podizvoditelja i izvoditelja radova i zašto Skrad ne izvodi samostalno radove, već to vodi i radi Komunalac načelnik je odgovorio kako za većinu Općina radove na odvodnji vodi Komunalac kojemu su Općine svojim odlukama povjerile te poslove.

„Nadam se da će sada Komunalac kvalitetnije odraditi natječaje jer pokazalo se da najjeftinija ponuda nije najbolja. Nadam se da će biti izabran kvalitetan izvođač koji će u roku odraditi povjerene mu poslove,“ zaključio je Ivan Crnković koji je i član natječajnog povjerenstva u Komunalcu. Snimka