Na skupu poljoprivrednih proizvođača iz goranskih mjesta Skrada, Brod Moravica, Fužina, Delnica i Lokava u prostorijama PINS-a Skrad, Savjetnica za poljoprivredu i agroturizam Nataša Kozlica prezentirala je goranskim poljoprivrednicima što ih čeka glede zakonske regulative u ovoj godini kao i ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.

Najvažnije obveze u ovoj godini tiču se sredstava za zaštitu bilja i njihovog zbrinjavanja(Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli te u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi; Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primjenjivati sredstva koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj; Voditi evidenciju o uporabi sredstava na otvorenom, zatvorenom i zaštićenom prostoru.

Sljedeće su potpore proizvodnji i što treba ispuniti da se mogu ostvariti (OPG,upis zemljišta u ARKOD,registar domaćih životinja, Obavljanje poljoprivredne aktivnosti, Pravodobno podnošenje zahtjeva i dodatne dokumentacije, Propisno označavanje, Za eko proizvodnju – izvješće za tekuću godinu od kontrolne stanice, Do 10.06.2012.g. upis u registar poreza na dohodak pri poreznoj upravi za više od 48.000 kn iz prethodne godine za izravna plaćanja i mjera ruralnog razvoja, Minimalna poticajna količina – za poticaj, Ispuniti višestruku sukladnost – 9 uvjeta GAEKA). Potpore proizlaze iz Zakona o poljoprivredi NN 149/09, pravilnika o izravnim plaćanjima, Zakona o održivoj potpori u poljoprivredi).

U pravilima uz proizvodnju i kontrolu vršit će se kontrola GPS- om na terenu i Avio-snimanjem, zahtjev se podnaša Agenciji za plačanja, potrebno je uvjerenje Višestruka sukladnost – popis obveza koje se moraju ispuniti za direktne potpore, treba ispuniti Agrookolišne mjere… Kontrole u 2012 g bit će Administrativne, Inspekcijski nazor- poljoprivredna, vodopravna, insp. Okoliša, sve slučajnim odabirom a snimljeni podaci uspoređivat će se s podacima ARKODA-a. Jedno od pitanja bilo je kako će se zbrinjavati opasni otrovi kojima je istekao rok uporabe, na što poljoprivrednici nisu dobili konkretan odgovor.

Ulaskom u EU Hrvatska će morati udovoljiti svoju proizvodnju EU standardima u poljoprivredi, od kontrole poljoprivrednih potpora, prekomjernog korištenje pesticida, gnojiva i poboljšivača, nitratne direktive, trebat će se voditi potrebna dokumentacija, zaštita voda i podzemnih voda će se kontrolirati, trebat će se standardizirati uvjeti života životinja, zaštita ptica i staništa bilja te se pridržavati zakona o otpadu.

Članstvo u EU donosi mogućnosti korištenja većih financijskih sredstava, očekuje se za Hrvatsku 373 milijuna EU za izravna plaćanja godišnje, u ruralne krajeve kao Gorsko kotar oko 27,7 miljuna EU za 2013. godinu, primijeniti će se pravila slobodne prodaje između članica kao i jedinstvena cijena i potpora.

Postavlja se pitanje hoće li se mali goranski poljoprivrednici prilagoditi ulasku u EU, hoće li moći nastaviti svoju proizvodnju ili će se izgubiti u nadolazećim pravilima igre koju diktira Europska unija.