Kao direktorica Turističke zajednice Općine Skrad reagiram na izjavu predsjednika Uprave LRA PINS Danijela Bertovića koja je objavljena u Novom listu dana 13. prosinca 2011. godine, u sklopu članka „ Na Gorskom sajmu četrdesetak izlagača“, točnije na posljednju rečenicu u tekstu koja glasi: „S druge strane žalosti me da se Turistička zajednica Skrada i njena direktorica nisu pojavili na sajmu, iako im je upućen poziv.“ Ne vidim razloge zbog kojih me g. Bertović proziva, budući da sam nekoliko dana nakon primitka poziva za sudjelovanje na sajmu, u telefonskom, a potom i osobnom kontaktu s djelatnicama PINS-a pojasnila privatne, neodgodive razloge zbog kojih neću moću prisustvovati na sajmu. Budući da je g. Bertović u svojoj izjavi naveo da se ni Turistička zajednica Skrad nije pojavila na sajmu, potrebno je reći sljedeće: Turističku zajednicu Skrad ne predstavlja samo direktorica Ureda, već i njezini članovi i tijela koji u slučaju spriječenosti direktorice, a u dogovoru s njom, zastupaju interese Ureda. To mogu biti i treće osobe angažirane od strane Ureda, primjerice turistički informatori na sajmovima. Prethodno je dogovoreno da se turističke zajednice Gorskoga kotara, pa tako i TZ Skrad, predstave na zajedničkom štandu s agencijom Monte Travel, koja je na sajmu predstavljala svoju tvrtku i pružala informacije o turističkoj ponudi Gorskoga kotara. Dan prije početka sajma, osobno sam dostavila materijale TZ Skrad, kao i materijale onih goranskih TZ koje to nisu učinile, potrudivši se da goranska turistička ponuda bude u cijelosti prezentirana. Također, osobno sam pomogla vlasnici agencije Monte Travel pripremiti izložbeni prostor te ponudila pomoć i PINS-u kao organizatoru sajma. Zaključujem stoga da unatoč mom opravdanom izostanku sa sajma, aktivnost Turističkog ureda nije izostala te je TZ Skrad profesionalno odradila angažman koji od nje zahtijevaju manifestacije poput Gorskog sajma. Osobno smatram da Gorski sajam ima pozitivne efekte i kao direktorica TZ Skrada uvijek ću ga podržavati. Izjava g. Bertovića ukazuje na neargumentirani pokušaj obezvrjeđivanja rada TZ Skrad, što ne mogu dozvoliti. Vjerujem da izjave g. Bertovića ne predstavljaju opći stav PINS-a prema radu TZ Skrada te se nadam daljnjoj uspješnoj suradnji. Direktorica TZ Skrad, Ivana Briški Đorđević