Zakupac, vlasnik vojnog kompleksa Šiljar Drago Šturlić svako malo dolazi u Skrad pogledati objekte koji su u njegovom zakupu na 65 godina temeljem potpisanog ugovora od 25. studenog 2010. godine. U razgovoru prošlog tjedna gosp. Šturlić je odgovorio na neka pitanja o budućnosti Šiljara.

Što se trenutno događa u realizaciji projekta?

U ovom trenutku najznačajniji poslovi su vezani uz izradu projektne dokumentacije za prva dva objekta, prvu i drugu zgradu. Radi se o tome da treba zbog budućih radova imati posve sređenu dokumentaciju jer bez nje, znate i sami, objekt ne može dobiti uporabnu dozvolu. To je vrlo zahtjevan posao jer projektant mora na vanjsku konstrukciju zgrada unijeti uređenje unutrašnjosti koja će donijeti promjene u odnosu na zatečeno stanje.

Što se dosad radilo na objektima?

Dosad je najviše rađeno na vili Mateljan koja je bila nagrižena sa svih strana. Izmijenjena je vodovodna i elektro instalacija, kompletno je postavljena nova limarija krova, sanirana je stolarija. Slijedi oblaganje zidova i plafona te unutarnje uređenje 350 kvadrata prostora kako bi se stanje zgrade dovelo u red i omogućilo obitavanje u njoj. Operativni dio firme Honores d.o.o. uselit će 1. rujna ove godine u vilu Mateljan.

Uz to uredili smo maksimalno zapušteni park i ostale zelene površine, pročistili šumu, 13 hektara, koja je u našem posjedu, odštopali i sanirali kanale oborinskih voda u cijelom kompleksu Šiljar te očistili asfaltne ceste i površine, stepenice i fontanu, obrasle mahovinom.

Na prvoj gornjoj zgradi koja je, u odnosu na ostale dvije, u najlošijem stanju izvršena je izmjena instalacija, sanirano je krovište i stolarija te kompletno obnovljen ulaz i stepenice za vidikovac na toj zgradi. Kasnije dolaze na red radovi prema projektnoj dokumentaciji koja bi trebala biti završena do kraja godine. Nekome izgleda da se radi sporo. No sve što će se raditi odvijat će se prema zakonitostima građevinarstva, jer ne želim da kasnije zbog nekog propusta imam problem oko dozvola za rad. Uz to u sve dosad odrađeno ulažem kapital koji je moja obitelj godinama stvarala jer banke i njihovi krediti su preskupi. 2012. godine počinju ozbiljniji radovi na objektima. Naravno računam na ulazak stranog investitora, zainteresiranih ima više, no zasad o tome ne želim javno još govoriti.

Kakvu namjenu predviđate objektima na Šiljaru?

Pa to je definirano u načelu i ugovorom o zakupu. Zdravstveni turizam je moja vizija, no to konkretno ovisi od ponuda budućih investitora. Hoće li to biti, recimo, klinika za estetsku kirurgiju ili stomatologiju ili nešto treće doznat ćete uskoro. Moguće je i nešto sasvim drugo no sve će biti vezano uz namjenu prema Ugovoru. Moje je da Šiljar kada bude u funkciji donosi dobit meni i lokalnoj zajednici. Vjerujte ni na kraj pameti mi nije da moj uložen novac propadne, odnosno da objekte ne stavim u funkciju.

Poruka Skrajanima?

Skrađani se ne trebaju plašiti za Šiljar. Suprotno, neka ga štite od onih koji još uvijek misle da se iz njega može odnositi i ono malo što je ostalo. Završetkom radova i stavljanjem u funkciju bit će radnih mjesta za zapošljavanje i malog običnog čovjeka kao i vrhunskih stručnjaka u zanimanjima koja se tiču zdravstveno rekreativnih aktivnosti. Do tada trebaju biti strpljivi kao i ja koji imam zadaću što prije revitalizirati najljepše područje Skrada. Ništa se ne radi na brzinu.

Evo tako govori gosp. Šturlić. U njegovim riječima nema euforije, no nema ni negativizma. Racionalno je to razmišljanje čovjeka koji nije otišao u mirovinu kao branitelj, već je nastavio svoj obiteljski biznis, u kojem sudjeluje cijela obitelj i svi su jedinstveni u jednom, nikad ne odustaju od realizacije započetog. Latinska izreka „Spes est ultimum Mori“ ili „Nada umire posljednja“, za Skrajane je od posebnog značenja jer kada su čekali toliko godina, tada mogu čekati još nekoliko do službenog otvaranja vratiju Šiljara.