Uprava šuma Podružnica Delnice je u Izletištu Zeleni vir organizirala, uz prisustvovanje ravnateljice županijske javne ustanove „Priroda“ Sonje Šišić ekološku akciju čišćenja okoliša Izletišta.

U akciji su sudjelovali djelatnici šumarije Skrad te šumarije Vrbovsko i Lokve koje u svom sastavu imaju zaštićena područja. Akcija je započela u Lošcu uz pozdravne riječi upravitelja UŠP Delnice Roberta Abramovića, domaćina upravitelja Šumarije Skrad Roberta Bukovca te ravnateljice JU Priroda Sonje Šišić.

U dvosatnoj akciji u Izletištu i njegovim šetnicama sakupljeno je nekoliko vreća različitog smeća. I ovom je akcijom uprava HŠ podružnica Delnice željela potencirati značenje šuma za život ljudi i koliko ulaže brige za čistoću okoliša kojim gospodari.