Skradski srednjoškolci i studenti su članovi nove, nedugo osnovane udruge, Udruge mladih Initium. Udrugu vodi predsjednik Davor Štimac, potpredsjednik je Hrvoje Strčić i tajnik Branimir Arbanas. Ciljevi Udruge su: kvalitetniji društveni život na području Općine Skrad; razvoj i unaprjeđenje društvenih sadržaja koji su od interesa za mlade; povećanje utjecaja mladih na rad lokalnih tijela; poticanje razvoja kreativnosti mladih ljudi; poticanje mladih na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena; druženje i bolja suradnja među građanima; širenje volonterstva i solidarnosti među mladima; bolja informiranost mladih o društveno važnim temama. Podršku osnivanju dao je i načelnik Općine Skrad Damir Grgurić koji im je za početak rada obećao jednu financijsku injekciju, a kasnije će udruga redovnim putem kandidirati program rada za 2011. godinu.