Skrad je oduvijek slovio kao jedno od najljepših naselja Gorskog kotara. Smješten na obroncima dvaju brda, Skradskog vrha i Tuškog vrha, ima jednu planinsku notu u svom imidžu. Vidljiv je sa svih strana i privlači svojom konfiguracijom. Prednost je uvijek koristio da bude poseban i privlačan posjetiteljima Skrada. Skrađani su na to navikli te im to u svakodnevnom životu nije odveć značajno. Turistički djelatnici su tu prednost prepoznali davnih godina te se u tom smjeru Skrad i razvijao. Zadnjih petnaestak godina kriza je pogodila turizam Skrada, smještajni turistički objekti su zatvoreni a domaći čovjek nije bio previše zainteresiran, uz to bez kapitala, te nije bilo većih pomaka naprijed već je došlo do stagnacije. Pokušaji rješavanja Šiljara su bili dosad bezuspješni te je i to pridonijelo da Skrad doživi sudbinu naselja koje je ostalo bez restorana, bez hotela, uz nekoliko kafića koji preživljavaju. Ako se prođe ulicama Skrada, u svakoj ulici ima uređenih okućnica o kojima se brinu njihovi vlasnici. No ima i onih koje ne poklanjaju dovoljno pažnje ukupnom dojmu o uređenosti svojih vrtova i okućnica. Stari automobili, olupine, staro željezo, neoštucane živice, nepokošena trava narušavaju opći dojam o mjestu koje je nekada imalo dušu, gdje su ljudi pazili na svaki detalj. Možda nije bilo toliko cvijeća kao danas no opći je dojam bio bolji. Centar mjesta je bio privlačniji, svatko je dao maksimum da njegova okućnica bude uređenija. Ove je godine TZ Općine podijelila velik broj sadnica obiteljima koje su to željele. Cvijeća i vrtnih kamenjara ima više nego lani. No postavlja se pitanje kako da sve okućnice budu primjereno uređene, da glavne skradske ulice budu zaista ogledalo, slika Skrada kojeg bi svi željeli. Potrebno je malo dobre volje i malo vremena da se opća slika popravi. K tome treba dodati uređenje odmorišta na ulazima u Skrad kako bi gostu i putniku namjerniku prvi dojam bio ugodan. Skrad to može jer u svakom čovjeku postoji trunčica volje koja vuče ka boljem, ljepšem, ugodnijem jer pogled na lijepo i uredno stvara osjećaj ugode. U tome treba koordinirati i TZ Općine Skrad, općinska komunalna služba, svaki mještanin i napose mladi koji više vremena provode na otvorenim prostorima i parkovima.

ILI OVAKO