Prije izborne nedjelje održana je zadnja, 58. Sjednica skradskog Poglavarstva. Po usvajanju zapisnika s prethodne sjednice donesena je odluka o novom, starom zakupcu poslovnog prostora u Domu kulture, koji je dodijeljen Viktoriji Nova na pet godina. Viktorija Nova je jedina dala ponudu te je odluka bila jednostavna. Tvrtka Milorada Zorića je jedina dala ponudu koja je i prihvaćena, sada uz još bolje financijske uvjete. Druga odluka ticala se dodjele sredstava socijalne skrbi za 2009. godinu te je deset pojedinaca i obitelji podijelilo 25.000,00 kn dok je 5.000,00 kn ostavljeno za hitne slučajeve u teškim situacijama. Proračun se prema riječima načelnika Dubravka Grpca puni u skladu s planom, oko 2.4 posto manje nego što je planiranu, uz naglasak da se prihod od poreza na nesamostalni rad ostvaruje za 0.5 posto više od plana. Prihodi su realni za ovo doba godine, zaključak je članova Poglavarstva, i do kraja godine se očekuje izvršenje planiranih prihoda Proračuna. U rashodima jedino strši nabava harmonike koja je plaćena 29.600,00 kn, više nego je planirano. Svim udrugama je isplaćena polugodišnja dotacija. Na računu Općine je oko 350.000,00 kn što znači likvidnost u nastavku godine. Većina računa je plaćena a u nastavku godine će na naplatu stizati računi za poslove koji su u tijeku, a tiču se sustava odvodnje i komunalnih poslova. Dalje, prihvaćeno je izviješće o poslovanju PINS-a za 2008. godinu koji je godinu završio u plusu, s ostvarenom dobiti od blizu 4 tisuće kn. JUO je tijekom 2008. godine od 525 zaprimljenih predmeta riješi 513 dok je 12 ostalo neriješeno što je manje nego 2007. godine. S tvrtkom „Elkron“ iz Pule potpisat će se ugovor o izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja vrijedan 12.200,00 kn dok će HEP Skrad u Zakrajcu Brodskom postaviti svjetiljku javne rasvjete. Pod razno razmatrane su zamolbe Željka Abramovića (rušenje suhih smreka u ulici Šiljar), projekt digitalizacije nerazvrstanih i razvrstanih cesta na području Općine Skrad tvrtke EMI Projekt, predstavka mještana sela Sleme uz održavanje prilaznih cesta selu i proslave Sv. Bartola. Na kraju se načelnik Općine Grbac zahvalio djelatnicima JUO te članovima Poglavarstva, Robertu Bukovcu, Meliti Rački Burić i Bori Tomiću na dobro odrađenom poslu u proteklom mandatu, tijekom kojeg je riješeno mnogo predmeta na dobrobit mještana Općine Skrad i tijekom kojega su započeli mnogi značajni projekti za dobrobit građana Općine Skrad.