Iako je Skrad bio zahvaćen snježnim padalinama predstavnici i predstavnice udruga SMART i Delta, Zvjezdana Schulz Vugrin, Renata Vukoja i Igor Bajok su 24. ožujka predstavili Program MRRAK („Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji“) u Skradu. Prvo su održali sastanak s načelnikom Općine Skrad, Dubravkom Grpcem, na kojem je bilo govora o mogućnostima suradnje između Općine i spomenutih udruga s ciljem pružanje podrške stvaranju učinkovitijeg neprofitnog sektora. Tom prilikom Grbac je upoznao goste s udrugama koje djeluju na području Općine i njihovim aktivnostima. Zaključeno je da postoji puno prostora za suradnju između Općine Skrad i MRRAK-a, kao i za osnaživanje lokalnih organizacija civilnog društva. U PINS-u je potom održana prezentacija Programa za predstavnike i predstavnice nekoliko skradskih udruga, organizacija civilnoga društva koje djeluju na području Skrada. Tijekom rasprave o prilikama i potrebama organizacija civilnog društva u Skradu zaključeno je da postoji naglašena potreba za pružanjem usluga informiranja, savjetovanja i izobrazbe za organizacije civilnoga društva kako kroz kolektivno tako i kroz pojedinačno pružanje usluga Programa. Predstavnici MRRAK-a rekli su na kraju kako stoje na raspolaganju svima koji žele odgovore na pitanja iz domene rada udruga, od financijskih do pravnih pitanja. Iz anketnih upitnika vidljivo je bilo da postoji interes za stručno usavršavanje naročito iz područja pisanja projektnih prijedloga, projekata ali i druge teme. Po završetku predstavljanja Programa i rasprave, predstavnici udruga su postavili nekoliko pitanja na koja su odgovorili gosp. Bajok i gđa. Schulz Vugrin, čime je završen prvi posjet predstavnika MRRAK-a Skradu.