Općina Skrad će uskoro isplatiti trošak prijevoza u školu desetorici učenika trećih i četvrtih razreda koji su se javili na javni poziv za sufinanciranje prijevoza učenicima, a koji žive na području općine Skrad i pohađaju srednje škole u Delnicama, Moravicama, Rijeci ili negdje drugdje. Završetkom javnog poziva pristiglo je deset zahtjeva za sufinanciranje te će slijedom toga novac za punu kartu za putovanje u školu dobiti pet srednjoškolaca koji putuju u Delnice (mjesečno 180,20 kn), tri u Moravice (mjesečno 210,10 kn) i dvoje za Rijeku (311,20 kn). Retroaktivno, unatrag će se isplatiti za ovu školsku godinu ukupno 21.537,00 kn. Ako se pogledaju evidencije učenika 3 i 4 razreda srednjih škola na javni poziv se prijavio manji broj učenika koji žive na području Općine Skrad, koji je bio otvoren do 23.2.2009. godine. Uz ovu donesena je odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću te će tako za prvih pet mjeseci biti dostavljeno SDP-u 2.100,00 kn, HDZ-u 933,33 kn i PGS-u 291,66 kn dok će se ostatak dostaviti poslije lokalnih izbora. Sljedećom odlukom raspsat će se javni poziv za realizaciju Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za što je predviđeno 50.000,00 kn. Nadalje priprema se prijedlog odluke o izradi UPU područja Šiljara koji će financirati tvrtka Trade mill te bi on trebao biti završen za osam mjeseci pošto se sklopi ugovor o izradi plana. Raspisat će se javni poziv za prikupljanje ponuda radi dodjele koncesije oko poslova crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na pet godina. Inventurna komisija Općine u svom je zapisniku popisala imovinu i inventar iz kojeg se vidi da se ona vodi uredno i redovito. Nadzorni inženjer Željko Rotar, tvrtke Comodel d.o.o iz Delnica, koji je nadzirao radove na sustavu javne odvodnje u svom je izvješću naveo kako su radovi izvršeni u skladu s Hrvatskom normom, odnosno prema pravilima struke, kvalitetno i u skladu s projektnom dokumentacijom. Načelnik Dubravko Grbac naglasio je da u nadzor ne spadaju radovi na vodoopskrbnom sustavu te asfalterski radovi na prometnicama koje nadzire Općina Skrad i Komunalac Delnice. Kao informaciju prisutni članovi Poglavarstva Robert Bukovac i Dubravko Grbac primili su na znanje procjenu vrijednosti Centra za brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ, Zavoda za krumpir Stara Sušica, koji je veličine oko 1,7 milijuna kn.