Skradski vijećnici odradili su 34. sjednicu Vijeća od 25 točaka u društvenoj prostoriji Šumarije Skrad. Bila je to zadnja ovogodišnja sjednica te je zaključena svečarski uz skroman domjenak i podjelu prigodnih darova. Udarna tema ove sjednice bilo je donošenje Proračuna za 2009. godinu. Po uvodnom obrazloženju načelnika Općine Dubravka Grpca svi su ga vijećnici jednoglasno prihvatili. Prihodi i rashodi Proračuna bit će 5,5 milijuna kn. Kako će Proračun biti socijalno usmjeren povećan je i socijalni program, koji će uz dosadašnje stavke, naknade za novorođenu djecu, pomoć socijalnim udrugama, crvenom križu, financiranje dječjeg vrtića, izleta djece vrtića i škole, prijevoza učenika putnika izvan pedagoškog standarda, poklon paketa uz Božić, u 2009. godini imati nove stavke, sredstava za oko 260 božićnica umirovljenicima, nekoliko puta veću pomoć u ogrjevu, financirat će se svi troškovi vrtića, pa tako i participacija roditelja od radne 2009./2010. godine, za stipendije i školarine izdvojit će se 80.000,00 kn, sufinancirat će se prijevoz učenika srednjoškolaca s 32.000,00 kn… Prava zaposlenih ostat će na razini 2008. godine dok će plaće rasti 2.5 posto. Sportu će pripasti 271.400,00 kn, kulturi 239.800,00 kn, vatrozaštiti 335.000,00 kn ( od toga je 200.000,00 kn namijenjeno nabavci navalnog vozila), društvenoj brizi o djeci 202.000,00 kn. Zahtjevi korisnika su bili veći za oko 42 posto od mogućnosti. Bilo je prijedloga da se Proračun dopuni pozicijom za Program školovanja kadrova koji će sutra trebati Općini Skrad (dr. Josip Grgurić) za izvršenje određenih programa u turizmu i gospodarstvu. Uz usmjeravanje djece u škole koje će proizvesti buduće potrebne kadrove bilo je govora i o potrebi privlačenja mladih u udruge koje njeguju pjevanje, folklor i glazbu, jer nedostaje mladih pjevača, plesača i glazbenika koji bi s vremenom naslijedili starije. Vijećnik Vladimir Mance zalaže se za stručne kadrove koji bi sutra mogli voditi i zbor i mlade glazbenike te ostvarivati veći dio radnog vremena u Općini Skrad uz povezivanje sa školom koja bi svakako, na polju kulture i stvaranja kadrova, mladima trebala biti prva stepenica. Hrvoje Zatezalo konstatira kako Skrad više spada u urbanu nego seosku sredinu te da tradicija folklora i glazbe nije bila tako jaka na tom području. Oko projekta etno sela Gramalj složili su se svi da ga treba nastaviti te u projekt mlinova uključiti i mlin na Grohotniku. Nasuprot tome usporit će se kapitalna ulaganja u razvojne projekte, od sustava fekalne odvodnje, vodoopskrbe Skrada i vodovoda sela Hlevci… Smanjit će se sredstva za reprezentaciju i obilježavanje Dana općine. U skroman program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uložit će se 563.000,00 kn, uglavnom za vodoopskrbu Skrada i sela Hlevci, krov tornja crkve u Skradu, sanaciju centralnog grijanja dječjeg vrtića. Program održavanja komunalne infrastrukture je prvi put veći od ulaganja u nju te iznosi 745.400,00 kn. Šumski doprinos od 270.000,00 kn uložit će se u sustav fekalne odvodnje. Usvojena Promjena Statuta Općine Skrad (6 za i 3 protiv) i smanjenje broja vijećnika s 11 na 9 u sljedećem sazivu Vijeća oporbeni vijećnici nisu prihvatili. Vladimir Mance rekao je da je ovom promjenom Statuta započeo Izborni inženjering vladajuće stranke i kako će im te izmjene pogodovati u sljedećim lokalnim izborima. O očitovanju tvrtke Sollers i čišćenju dimnjaka vijećnici su zaključili kratko, kakvo je očitovanje takvo je i čišćenje, što znači da bi taj posao trebali odrađivati mnogo kvalitetnije nego dosad kako bi stekli izgubljeno povjerenje građana Općine Skrad.