Prijedlog Proračuna za 2009. godinu bit će usklađen sa smjernicama koje se dogovaraju između vlade i drugih socijalnih partnera, protkan je socijalnom komponentom te će mnoge stavke proračuna pomoći stanovništvu Skrada, rekao je načelnik Dubravko Grbac u uvodu jubilarne 50. sjednice Poglavarstva Općine Skrad. Prihodi i rashodi Proračuna bit će 5,5 milijuna kn. Slijedom takvog stava, povećan je socijalni program, kojima će uz dosadašnje stavke, naknade za novorođenu djecu, pomoć socijalnim udrugama, crvenom križu, prehranu vrtića, financiranje dječjeg vrtića, izleta djece vrtića i škole, prijevoz učenika putnika izvan pedagoškog standarda, poklon paketi uz Božić, u 2009. godini dodati nove stavke, sredstava za 260 božićnica umirovljenicima, triput veća pomoć u ogrjevu, financiranje svih troškovi vrtića, pa tako i participacija roditelja od radne 2009./2010. godine, dvostruko povećanje školarina, sufinanciranje prijevoza učenika srednjoškolaca… Nasuprot tome usporit će se kapitalna ulaganja u razvojne projekte, od sustava fekalne odvodnje, vodoopskrbe Skrada i vodovoda sela Hlevci… Smanjit će se sredstva za reprezentaciju i obilježavanje Dana općine. Prava zaposlenih ostat će na razini 2008. godine dok će plaće rasti 2.5 posto. Proračunskim korisnicima, sportskim, kulturnim će sredstva rasti pet posto. Vatrogastvo će raspolagati s 335.000,00 kn, a od toga je 200.000,00 kn namijenjeno nabavci navalnog vozila. Nadalje financirat će se nabava motokultivatora s priključcima, namještaj za dječji vrtić i harmonika za Vesele pajdaše, sanacija tornja crkve u Skradu, sanacija divljih odlagališta sela Žrnovac i Sleme , rekonstrukcija centralnog grijanja dječjeg vrtića… Zahtjevi korisnika su bili veći za oko 42 posto od mogućnosti. „Proračun u 2009. je socijalan a oporavkom gospodarstva u 2010. nadamo se da će sljedeći proračun biti razvojno usmjeren“, zaključio je načelnik Grbac. U skroman program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uložit će se 563.000,00 kn, uglavnom za vodoopskrbu Skrada i sela Hlevci, krov tornja crkve u Skradu, sanaciju centralnog grijanja dječjeg vrtića. Program održavanja komunalne infrastrukture je prvi put veći od ulaganja u nju te iznosi 745.400,00 kn. Šumski doprinos od 270.000,00 kn uložit će se u sustav fekalne odvodnje. Kultura će dobiti 239.800,00 kn, sport 271.400,00 kn, vatrozaštita 335.000,00 kn, socijalni program 125.000,00 kn. Za društvenu brigu o djeci predškolske dobi odvojit će se 202.000,00 kn dok će programi Općina Skrad prijatelj djece dobiti 145.800,00 kn. Po prihvaćanju prijedloga Proračuna načelnik je ukratko iznio financijske planove za 2010. i 2011. godinu u kojima se očekuje rast Proračuna od oko 7 posto godišnje tako da bi 2011. Proračun iznosio oko 6,25 milijuna kn. Radovi na sustavu fekalne odvodnje će se nastaviti u idućim godinama, prvenstveno sufinanciranjem Komunalca, Hrvatskih voda i PGŽ i manjim dijelom države. Preventivnu deratizaciju u idućoj godini izvršit će tvrtka Crikvenica-Opatija-Eko iz Crikvenice. S DVD Divjake potpisat će se ugovor o korištenju prostora u staroj školi na 30 godina bez naknade. Na kraju SK „Polet“ i UTO „Poky“ moći će održati zabave za Božić i Novu godinu prema kriterijima koji su propisani uz preuzimanje odgovornosti vezanu uz zabranu pušenja jer u unutarnjim i vanjskim prostorima Doma kulture je pušenje zabranjeno.