U aktualnom satu Općinskog vijeća Općine Skrad vijećnici su raspravljali o dimnjačarskim uslugama koje obavlja tvrtka Sollers d.o.o iz Rijeke. Više vijećnika, mr. Vladimir Mance, Nada Podnar, Marija Božičević, Duško Zatezalo, načelnik Dubravko Grbac, negativno su se, na svojim primjerima, osvrnuli na rad dimnjačara tvrtke Sollers u kojemu se ističe neprofesionalan odnos, nekvalitetno i šlampavo čišćenje dimnjaka manjkavom opremom a sve to odbija ljude od korištenja dimnjačarskih usluga već to rade sami. Načelnik odgovara kako je postupak odabira odrađen u skladu sa Zakonom, a tek dobivanjem pisanih primjedaba korisnika usluge, samih građana, može se pokrenuti postupak raskida ugovora. U nastavku sjednice odbijen je, sada već to postaje redovito, prijedlog oporbenog vijećnika Vladimira Mancea za uvrštavanje u dnevni red, ovoga puta točke „Rasprava o aktualnim pitanjima života i rada u Skradu“. Po usvajanju dnevnog reda donijeto je više odluka, prva o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata za dva sata, drugom su usvojene Druge izmjene i dopune Proračuna koji je porastao za 1,080.000,00 kn te iznosi 6.770.000,00 kn, a rashodi na 8.075.247,18 kn. Na povećanje su utjecala sredstva tekućih potpora države i PGŽ u iznosu 1.020.000,00 kn koja su namijenjena za gradnju sustava fekalne odvodnje, vodoopskrbnog sustava Hlevci i održavanja nerazvrstanih cesta. U rashodima povećanje imaju stavke, 160 postotno vodoopskrbni sustav Hlevci (za 400.000,00 kn), 150 postotno uređenje općinske zgrade (60.000,00 kn), 100 postotno tekuće donacije političkim strankama pred predstojeće izbore (5.000,00 kn) i geodetsko katastarske usluge (10.000,00 kn), zatim 68 postotno sustav fekalne odvodnje (340.000,00 kn), 50 postotno tekuće i investicijsko održavanje cesta (100.000,00 kn), 33 postotno natječaji (15.000,00 kn). Uz to mnoge stavke Proračuna su umanjene, deponij Sović Laz (50 posto ili 30.000,00 kn), UPU Skrad (16 posto ili 40.000,00 kn), adaptacija kuglane (6 posto ili 40.000,00 kn)i otplata zajmova zbog tečaja dolara (16 posto ili 16.000,00 kn). Trećom odlukom, na prijedlog Savjeta mladih, u Međunarodni centar mladih imenovana je Rozana Grbac. Uz raspravu vijećnika Vladimira Mancea i Nade Podnar prihvaćen je Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada JUO Općine Skrad, donijete su upute za izradu Proračuna od 2009. do 2011. godine. Prijedlog Društva Gorana Zagreb o zastavi Gorskog kotara je odbijen no prihvaća se inicijativa da goranski čelnici porade na inicijativi za izradu grba i zastave Gorskog kotara. Na kraju je usvojena žalba obitelji Žagar a načelnik Grbac je rekao kako se već prišlo sanaciji ceste i oborinskih voda uz njihovu obiteljsku kuću u ulici Grič. Tijekom ovotjedne sjednice bilo je polemike vladajućih i oporbe uz zapisnik 30-te sjednice Vijeća, uz pitanje zašto se sporo odvija pitanje uređenja centra Skrada i zašto je oporba suzdržana po tom pitanju (dr. Grgurić), uz protupitanje tko je prvi pokrenuo pitanje uređenja centra Skrada (mr. Mance), zašto se proziva oporbu ako su u glasovanju suzdržani a mi vas ne prozivamo kada sustavno odbijate naše dobronamjerne ideje i prijedloge od općeg interesa (Nada Podnar) uz pitanje zar smo mi (oporba) destruktivni elementi u Skradu (mr. Mance).