Načelnik Općine Skrad izvijestio je članove Poglavarstva o potpisivanju dvaju ugovora, jednog s Primorsko goranskom županijom a sufinancirat će se izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda vrijednosti 500.000,00 kn dok će drugim ugovorom država odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva sufinancirati projekt nerazvrstanih cesta s 300.000,00 kn. Na sjednici je u nastavku razmotren drugi rebalans Proračuna kojim će se prihodi povećati na 6,77 milijuna kn a rashodi na 8,075 milijuna kn. Na povećanje prihoda Proračuna od 19 posto uglavnom su utjecale su tekuće potpore PGŽ i države vezane uz pojedine projekte te su sredstva strogo namjenska ine mogu se trošiti za druge namjene. Usvojen je novi stari cjenik za usluge opskrbe pitkom vodom u koji je ukalkulirana i naknada za regionalni vodovod, no preraspodjelom unutar cijene nije došlo do povećanja cijene vode. Nadalje, donijeta je odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija srednjoškolcima (tri stipendije) i studentima dvije stipendije) u visini 300 odnosno 500 kn. Grupa studenata arhitektonskog fakulteta iz Zagreba izradit će i ponuditi rješenja pojedinih dijelova Plana razvoja turizma Općine Skrad te će ga prezentirati Poglavarstvu i Vijeću. Članovi Poglavarstva podržali su PINS-ov projekt „Razvoj proizvodnje malina i drugog bobičastog voća u Gorskom kotaru“ za koji se traže izvori financiranja u prve tri godine od ukupno 450.000,00 kn a potom se projekt samofinancira te usvojili zahtjev Osnovne škole za financiranje prijevoza učenika izvan standarda (linija Skrad-Gorica). Načelnik je informirao članove Boru Tomića i Roberta Bukovca o, prvo, financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika Općine Skrad u 2007. godini, prema kojima su poduzetnici poslovali pozitivno uz neto dobit od oko 823.000,00 kn, drugo, o zaključcima Odbora za koordinaciju provedbe Plana razvoja turizma općine Skrad, treće, o sastanku radne grupe za provedbu projekta „Etnoselo Gramalj“ koji vodi Dijana Arbanas, četvrto, o osnivanju ustanove Centar za održivi razvoj Gorskog kotara u kojem je želja članova Poglavarstva Općine Skrad da se projekt nastavi na dosad postignutim dogovorima prema kojima će sjedište Centra biti u Skradu. Uz to donesen je novi pravilnik o unutarnjem ustroju i radu Jedinstvenog upravnog odjela dok su u točki molbe i žalbe odobrene zamolbe PINS-a za najam kontejnera kao i jednokratne financijske potpore dvjema skradskim obiteljima. O šetnji medvjeda naseljima Općine zaključeno je da je sada na potezu Uprava za lovstvo, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, od koje zasad nije dobiven nikakav odgovor. Dan neovisnosti će se obilježiti 4. listopada u Domu kulture nastupom Zbora, Majžica, Veselih pajdaša i Skračke dece, bio je zadnji zaključak članova skradskog Poglavarstva na 47. sjednici.