Turistička zajednica Općine Skrad posluje pozitivno. To se vidi iz godišnjeg izvješća koje je prihvatilo Turističko vijeće na svojoj sjednici ovoga tjedna. Izviješće o radu prisutnima je u kratkim crtama iznio v.d. direktora TZ Vladimir Mance. Iz izvješća je razvidno da su prihodi TZ bili u 2007. godini 304.738,00 kn a rashodi skoro 250.990,00 kn. Višak od 53.748,00 kn prenosi se u 2008. godinu. Glavninu prihoda TZ ostvaruje iz Proračuna Općine Skrad (185.000,00 kn)te oko 90.000,00 kn od Turističkih zajednica države, PGŽ i TZ Opatije te od boravišne pristojbe tek 2.087,00 kn. U rashodima za plaću direktorice TZ izdvojeno je nešto više od 73.000,00 kn, za turističku djelatnost 28.000,00 kn, za promidžbu blizu 10.000,00 kn, sufinanciranje manifestacija oko 14.000,00 kn, dok ostatak otpada na režijske troškove. Najviše se kroz izvješće ističe uređenje turističke kućice u kojoj se od ljeta odvija rad na promidžbi skradskog turizma. Kako je direktorica TZ Ivana Briški na porodnom bolovanju, od siječnja ove godine zaposlena je voditeljica Turističkog ureda Marijana Žagar Močan, s višom stručnom spremom, te će za svoj rad dobivati, od članova Turističkog vijeća izglasanu plaću, neto oko 4.774,00 kn mjesečno. Predsjednik TZ Žarko Mulc izvijestio je članove TV da gosp. Vladimir Mance ne može biti v.d. direktor po informacijama inspekcije rada, kako eventualno može rad obavljati volonterski a ne za plaću ili naknadu, na što je gosp. Mance, koji se sa žarom prihvatio nezgodne funkcije odgovorne osobe za skradski turizam, rekao kako taj posao ne može raditi „ilegalno“ te je odustao od obavljanja te vrlo odgovorne funkcije. Tako se otvorilo pitanje novog vršitelja dužnosti direktora TZ, čiji bi se epilog mogao vidjeti kroz desetak dana nakon što predsjednik TZ žarko Mulc obavi dodatne razgovore s inspekcijom rada i potencijalnim kandidatima. TZ će pomoći održavanje skijaške utrke za Hrvatski pokal čije se održavanje priprema za 9. veljaču uz staru skradsku skakaonicu podno Skradskog vrha.