Članovi Poglavarstva Općine Skrad su prvog radnog dana u 2008. Godini odradili svoju 36. Sjednicu, istina kratku, na kojoj su donijeli nekoliko odluka. Prva se ticala poništenja nadmetanja za rekonstrukciju automatske kuglane u Skradu. Kako se tvrtka Snježna lisica d.o.o iz Zagreba žalila na odluku natječajnog povjerenstva zbog propusta u dostavljenoj dokumentaciji slovenske tvrtke Devetka, članovi Poglavarstva su prihvatili prigovor te su poništili nadmetanje. Raspis za novo nadmetanje u skladu s novim Zakonom o javnoj nabavi će se provesti do kraja siječnja kako bi se do kraja ožujka izabrao povoljniji izvođač radova na kuglani u Skradu. Višak novca na žiro računu Općine Skrad od oko 1 milijun kuna koji se neće utrošiti u prvom tromjesečju zbog zimskih uvjeta će se oročiti kod poslovne banke na 40 dana uz mogućnost produženja. S Županijskim zavodom za održivi razvoj i prostorno planiranje će se potpisati ugovor o pomoći u sufinanciranju izrade urbanističkog plana uređenja naselja Skrad u visini 200.000,00 kn. Općina Skrad će i dalje subvencionirati Autotrans, u svezi županijskog prijevoza putnika, s 525,00 kn mjesečno a koji se subvencionira od 2004. godine. Tvrtka Infoprojekt održava informatički sustav Općine Skrad i novim ugovorom će mjesečno za softverske i računalne usluge dobivati 1708,00 kn + PDV. Nastavni zavod za javno zdravstvo ima do 15. veljače rok za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša Općine Skrad. Na kraju je donesena odluka kojom će se s tisuću kuna pomoći Županijskom savezu školskih sportskih društava i odluka o osiguranju objekata na Šiljaru.