Vijećnici Općine Skrad izglasali su Proračun koji će u 2008. godini iznositi 5,5 milijuna kuna. Većina prihoda, oko 3 milijuna kuna se ostvaruje od poreza na dohodak, 1 milijun kuna od tekućih potpora PGŽ i države te 1,5 milijuna kuna prihoda od imovine, zakupa, administrativnih pristojbi i prodaje zemljišta. Rashodi su također bazirani na 5,5 milijuna kuna, od toga na rashode za JUO za plaće zaposlenih, doprinose, razne naknade, materijal, energiju izdvojit će se 1,32 milijuna kuna, za rad Općinskog vijeće i Poglavarstva, reprezentaciju i razne manifestacije utrošit će se 195.000,00 kuna. Javna rasvjeta, održavanje javnih i zelenih površina, nerazvrstane ceste, groblja, vodoopskrba stajat će 1.26 milijuna kuna dok će društvene djelatnosti dobiti 948.700,00 kuna. Od toga sportu će pripasti 243.900 kn (KK Polet-19.700,00 kn, KK Skrad-14.000,00 kn, NK Polet-99.100,00 kn, SK Polet-95.700,00 kn, PD Skradski vrh-6.800,00 kn i Šah škola-8.600,00 kn). Kulturi će pripasti 175.900,00 kn, od toga KUD-u Zeleni vir 45.200,00 kn, udruzi Skradska žena-63.400,00 kn, vjerskoj zajednici 16.000,00 kn, mjesnoj knjižnici-30.000,00 kn, županijski bibliobus-18.000,00 kn. Obrazovanju i socijalnoj zaštiti ide 318.200,00 kn, od toga za socijalne programe 69.000,00 kn, Crvenom križu 15.000,00 kn, dječjem vrtiću 186.600,00 kn, Osnovnoj školi 15.700,00 kn, programu Općina prijatelj djece 11.900,00 kn te za stipendije i školarine 20.000,00 kn. Udruge građana i političke stranke dobivaju 25.700,00 kn a vatrogastvo 169.000,00 kn. Turizam će raspolagati s 186.200,00 kn, poljoprivreda s 28.000,00 kn, PINS će se potpomagati s 150.000,00 kn a poticanje razvoja gospodarstva s 50.000,00 kn. U sustav fekalne odvodnje uložit će se 500.000,00 kn, u proširenje groblja u Skradu, nove aleje 150.000,00 kn, sanaciju Doma u Bukovom vrhu 100.000,00 kn i svlačionice u Skradskoj dragi 142.000,00 kn. Adaptacija kuglane stajat će oko 350.000,00 kn i otpočet će završetkom kuglačke sezone sredinom prvog dijela 2008. godine. U raspravi o Proračunu učestvovali su vijećnici Nada Podnar, kako Proračun nema razvojnu komponentu, kako je težište trebalo dati gospodarskim programima a ne komunalnim, kako se nekim udrugama dalo više, a nekim manje, kako neke udruge nisu zaslužile kaznu…, dr. Josip Grgurić teži povećanju prihodovne strane, zalaže se za ideju razvojnog proračuna, uz pitanje kako povećati prihode, kako razviti turizam, kada se za turizam troši preko 140.000,00 kn a donos od turizma je manje od 4000,00 kn. Predlagatelj Proračuna u ime Poglavarstva, načelnik Dubravko Grbac je zaključio, kako je Proračun dijelom razvojni kroz ulaganja u dugotrajnu imovinu i objekte sporta, no nije dovoljan za potpuniji razvoj jer su proračunski korisnici zatražili skoro 9,8 milijuna kroz svoje programe. „Netko je rekao kako je to Proračun za preživljavanje, no ovaj prijedlog je realan, baziran na stvarnim prihodima i rashodima. Tijekom 2008. godine kandidirani programi trebali bi donijeti dodatna sredstva. Nije tako jednostavno poslagati „kockice“ Proračuna kad su zahtjevi korisnika dvostruko veći od mogućnosti“, zaključio je načelnik Grbac. Proračun je izglasan s 7 glasova ZA i 3 PROTIV. U nastavku je izglasano više odluka uz izvršenje Proračuna i Programa za 2008. godinu te su usvojene procjene financijskih planova za razdoblje 2009.-2010. godine. Na kraju je donesena Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Skrad.

PITANJE VIJEĆNIKA VLADIMIRA MANCEA

ODGOVOR PREDSJEDNIKA VIJEĆA DUŠKA ZATEZALA

O PRORAČUNU DUBRAVKO GRBAC