Ovotjedna sjednica Poglavarstva Općine Skrad započela je trećim izmjenama i dopunama Proračuna kojima se prihodi povećavaju na skoro 9 milijuna kuna, dok rashodi prelaze 9,6 milijuna kuna. Povećani prihod od preko 1,1 milijun kuna je plod novih dopunskih sredstava iz države, PGŽ i Centra za brdsko planinsku poljoprivredu. Dodatna sredstva su strogo namjenska te će se utrošiti u planirane projekte, kao npr. rekonstrukciju i asfaltiranje ceste Kupjak – Rogi, ceste kroz naselje Rogi, ceste Hribac – Hlevci za koju će se izdvojiti 2,7 milijuna kuna a radove će izvesti Goran graditeljstvo iz Delnica, sanaciju i rekonstrukciju kuglane u Skradu za što je osigurano ove godine 250.000,00 kn, za urbanistički plan Skrada ili zone Šiljar 250.000,00 kn… Za programe gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture izdvojit će se 4,7 milijuna kuna po prihvaćenim četvrtim izmjenama i dopunama Programa. Šumski doprinos od 230.000,00 kn utrošen je u cijelosti za asfaltiranje ceste prema naselju Rogi. U načelu je prihvaćen Plan razvoja poljoprivrede za 2008. godinu no još će se s Stelom Mulc, direktoricom PINS-a koji je izradio program, dodatno razgovarati o doradi Plana. Zimska služba će raditi po planu koji je isti kao u sezoni 2006./07. Autotransu će se subvencionirati županijska autobusna linija Delnice-Skrad-Brod Moravice u iznosu od oko 500 kn mjesečno. Udruga Lujzijana će se donirati s 18.100,00 kn za troškove održavanja manifestacije „Ljeto na Lujzijani i Karolini 2007.“ u Skradu. Po završetku javnog poziva za izražavanje interesa za višegodišnji zakup Šiljara jedini su pokazali interes Jadranski luksuzni hoteli gosp. Gorana Štroka koji u pismu izražavaju želju za ulaganje u Šiljar uz određene uvjete, kao duži zakup te čisto zemljište uz spornu česticu koju je država dala Općini Skrad na 20 godina prava građenja. U međusobnim razgovorima će se usuglasiti otvorena pitanja što će kasnije potvrditi i Općinsko vijeće prije raspisivanja javnog natječaja za Šiljar. Članovi Poglavarstva su prvim čitanjem upoznati s Planom uređenja parka iznad malog parkirališta. Kako se radi o utrošku oko 200.000,00 kn za njegovu provedbu željeli bi vidjeti kompjutorsku 3D simulaciju Parka koji se nalazi u centru mjesta.

Šiljar interesantan Jadranskim luksuznim hotelima