Članovi Poglavarstva Općine Skrad prihvatili su projekciju Proračuna za razdoblje od 2008. do 2010. godine. On bi ako se održi sadašnji tempo rastao godišnje oko 8 posto. Takvim rastom najviše sredstava bi se utrošilo za kapitalnu investiciju, sustav fekalne odvodnje za koji bi se godišnje trošilo od 1 do 1.5 milijuna kuna. Usporedo bi se vršila i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava za koju bi se trošilo od 200 do 400 tisuća kuna godišnje. Sljedeće godine će se izvršiti rekonstrukcija kuglane u Skradu (280.000,00 kn). Za asfaltiranje prometnica trošit će se godišnje od 1 do 1.6 milijuna kuna. Prioritet je u tom razdoblju urediti centar mjesta s kvalitetnim restoranom i za tu namjenu bi se izdvojilo 500.000,00 kn u 2008. godini. Svakako sve ove brojke trebaju glas Općinskog vijeća. U nastavku donijeto je više izmjena i dopuna odluka raznih Programa, od gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u sportu, kulturi, društvenoj brizi djece predškolske dobi, vatrozaštiti, socijalnom programu, uvjeta i kriterija za dodjelu učeničkih i studentskih kredita, izvršenja proračuna. Sve odluke donose povećanje sredstava za pojedine radove ili korisnike, sportu će pripasti 250.000,00 kn, kulturi 30 posto više, oko 310.000,00 kn, za predškolski odgoj izdvojit će se 190.000,00 kn, vatrozaštitu 144.000,00 kn i socijalne programe 87.000,00 kn. U nastavku su članovi Poglavarstva analizirali smjernice razvoja poljoprivrede koje je izradio PINS i u kojima se predlaže razvoj voćarstva, malog bobičastog voća, autohtonog proizvoda, krumpira, obnovu voćnjaka autohtonim sortama te otkup svih proizvoda kroz otkupnu stanicu. Uz izvješće Odbora za uređenje naselja i stanovanja članovi Poglavarstva su se kritički osvrnuli na neuređen okoliš starog hotela „Zeleni vir“ i tranzit restorana, kao i izjave vlasnika tih objekata u dnevnom tisku smatrajući ih neutemeljenim,neargumentiranim i krajnje nekorektnim uz pripomenu kako će komunalni referent poduzeti mjere u skladu s pravilnikom o komunalnom redu na području Općine Skrad. Sanaciju ceste Kupjak Rogi i kroz naselje Rogi izvrši će tvrtka Dira gradnja iz Rijeke koja je s cijenom od 164.400,00 kn, odnosno164.415,00 kn bila jeftinija za nešto više od 30.000,00 kn od ostala dva ponuditelja. Uskoro će se raspisati natječaj za sanaciju objekta svlačionica u Skradskoj dragi. Zamolba Udruge Lujzijana iz Delnica koja organizira manifestaciju „Ljeto na Lujzijani i Karolini 2007.“ za financiranjem troškova manifestacije u Skradu i koji iznose oko 22.900,00 kn članovi Poglavarstva su ocijenili previsokim. Rečeno je kako to nije manifestacija koju organizira Općina Skrad i kako su osigurana sredstva u Proračunu od 20.000,00 kn predviđena za troškove skradskih udruga i izvođača koji sudjeluju u tom događanju. Smatraju kako su troškovi koje navodi udruga Lujzijana preveliki, ne vidi se transparentnost trošenja sredstava koje je udruga dobila iz raznih izvora, PGŽ i države. Detalji će se nadaju se članovi Poglavarstva razjasniti na skorom sastanku u svezi organizacije manifestacije u Skradu.