Većinom glasova uz jedan protiv vijećnici Općinskog vijeća Općine Skrad su prihvatili prve izmjene i dopune Proračuna za 2007. godinu. Izmjenama i dopunama Proračun Općine Skrad narastao je na 6.727.500,00 kn, povećanje 300.000,00 kn dok će rashodi iznositi 7.423.943,02 kn. Tekuće potpore PGŽ povećane su za 300.000,00 kn. Povećana sredstva će se namjenski utrošiti za uređenje i održavanje parkova, cestu Planina – Gorica, vodoopskrbni sustav Skrada i sela Hlevci. Iz Proračuna najviše odlazi za održavanje nerazvrstanih cesta -1.002.600,00 kn, za društvene djelatnosti i udruge – 860.100,00 kn, za turizam, poljoprivredu i poduzetništvo – 548.600,00 kn, za projekt sustava fekalne odvodnje – 400.000,00 kn. Načelnik Grbac je izvijestio vijećnike kako su u tijeku ili pred početkom radovi na groblju u Skradu, uređenju nerazvrstanih cesta, završni radovi na vodovodu za Goricu, cesti Hribac-Hlevci, vodovodu sela Hlevci i Rogi…“Teško je udovoljiti svim zahtjevima korisnika no dobrim planiranjem i strpljenjem može se doći do rezultata. Trebamo jedni druge razumjeti i zato su održani radni sastanci s žiteljima naselja naše Općine.” Izmjene i dopune Proračuna nije prihvatila vijećnica Nada Podnar nezadovoljna skidanjem 12.000,00 kn KUD-u „Zeleni vir“ zbog podmirenja troškova Božićnog koncerta klape Iskon. Usvajanjem izmjena i dopuna Proračuna vijećnici su u nastavku donijeli odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine kojom se utvrđuje radno vrijeme te komunalnom redu koji sadrži odredbe o uređenju naselja, korištenju javnih površina, održavanju čistoće i čuvanju javnih površina, skupljanju, odvozu i postupanju sa komunalnim otpadom, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, čišćenju snijega i leda, mjerama provođenja komunalnog reda te kaznama za učinjene prekršaje. Vijećnici su nadalje prihvatili izvješća proračunskih korisnika uz komentar kako ubuduće izvješća trebaju biti kompletnija, tj. trebaju sadržavati financijsko izvješće i izvješće o radu. Aktualnim satom i točkom razno postavljena su pitanja o utrošenih 100.000,00 kn od strane PINS-a za Plan razvoja turizma Općine Skrad, za koji se traži raščlanjeno financijsko izvješće. Raspravljalo se o danu Gorana u Zagrebu i propustima u organizaciji (Nada Podnar), zašto se olako odbilo domaćinstvo dana Gorana pred nekoliko godina (dr.Josip Grgurić) te o pitanjima koja muče pojedina sela u Općini Skrad (Mira Đorđević).