Vijećnici Općinskog vijeća su jednoglasno potvrdili prijedlog Općinskog Poglavarstva te su donijeli odluku kojom se povećavaju novčani iznosi najugroženijem dijelu žitelja Općine Skrad. Ubuduće će samac dobivati pomoć u iznosu od 1000,00 kn, dvočlana obitelj 1500,00 kn, tročlana 2000,00 kn, četveročlana 2500,00 kn dok će se za svakog daljnjeg člana dobivati još 600,00 kn. Novorođena djeca, odnosno njihovi roditelji dobivat će za prvo dijete 1500,00 kn, za drugo dijete 1750,00 kn, za treće dijete 2000,00 kn, za četvrto i svako sljedeće 2250,00 kn. Uz odluku o uvjetima i dodjeli učeničkih i studentskih kredita uz prijedlog o snižavanju prosjeka ocjena kojom bi se učenici i studenti oslobađali povratka stipendije, kredita, razvila se polemika oporbe i vladajućih kojom je dio oporbe bio protiv spuštanja kriterija ocjena uz obrazloženje kako se mora cijeniti znanje a ne prosječnost. Tijesno, s pet glasova vladajućih i uz 4 glasa oporbe protiv, prijedlog nove Odluke je prihvaćen. U nastavku sjednice jednoglasno je prihvaćena Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2007. godini, godišnji obračun Proračuna Općine za 2006. godinu, odluka o izvršenju tekuće proračunske rezerve za 2006. godinu, izvješće o radu Općine za 2006. godinu te ostvarenja gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture te program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu. Raspisat će se natječaj za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Divjaka. U aktualnom satu i pod razno postavljeno je nekoliko pitanja načelniku Općine Dubravku Grpcu. Kako je utrošen novac za izradu Plana razvitka turizma u Općini Skrad i PUR, uz traženje detaljnijeg izvješća, pitao je vijećnik Vladimir Mance. Vijećnica Mira Đorđević, pitala je koliko je u Općini zaposlenih temeljem Ugovora o djelu,te što je s obećanjima danih žiteljima sela Hlevci i mogućnošću odvoza smeća s područja sela Hlevci, Rogi i Žrnovca. Hrvoje Zatezalo potaknuo je pitanje izrade Pravilnika o radu komunalnog radnika te uređenja pozornice za javne nastupe ponad gornjeg parkirališta. Vladimir Mance je dodao kako je pozornica bila iznad cvjećarnice koja je postavljena na gornjem parkiralištu. Odgovorom načelnika većina vijećnika bila je zadovoljna. U buduće će vijećnici dobivati zapisnike sa sjednica Poglavarstva.