Po zaključcima i promišljanjima članova skradskoga Poglavarstva može se iščitati težnja za ljepšu, ekološkiju i gospodarski jaču Općinu te svima ugodniji i bolji svakodnevni život. Na 18. sjednici razgovaralo se i prihvaćeno je povećanje cenzusa za pomoć stanovnicima slabijeg imovnog stanja. Novom Odlukom kriteriji će biti – samac – 1000,00 kn, dvočlana obitelj – 1500,00 kn, tročlana obitelj – 2000,00 kn, četveročlana obitelj- 2500,00 kn te za svakog daljnjeg člana 600,00 kn. Uz to u 2007. godini podignut će se naknade za novorođenu djecu pa će tako za prvo dijete naknada iznositi – 1500,00 kn, drugo – 1750,00 kn, treće – 2000,00 kn, te za četvrto i svako daljnje dijete 2250,00 kn. Članovi Poglavarstva prihvatili su izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu u kojima neki planirani poslovi nisu završeni /cesta Hribac – Hlevci, vodovod Gorica/ te će se oni završiti i započeti ove godine, te izvješće o predračunskoj vrijednosti višenamjenskog komunalnog vozila s priključcima ako u sufinanciranje uđe Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (vrijednost vozila oko 340.000,00 kn). Uz to doneseno je nekoliko pravilnika, uz zaštitu i obradu arhivske i registraturne građe te korištenja motornih sanjki. Centar za brdsko planinsku poljoprivredu S.Sušica u svom prijedlogu plana poslovanja za područje Općine Skrad predviđa ponudu sadnica za obnovu trajnih nasada (20 do 30 kn po sadnici), stručnu pomoć u razvoju voćarstva, stočarstva, predviđa otkupnu stanicu…te ulazak u Centar za održivi razvoj koji će biti uređen na području skradske željezničke stanice u PINS-ovoj zgradi, iznad buduće otkupne stanice. Planira se započeti s prvom fazom gradnje kanalizacijskog sustava javne odvodnje kolektora K-1 (Goranska ulica) te će se ubrzo krenuti u javno nadmetanje koje će biti težine do 5 milijuna kn. Upućena je kritika novom prijedlogu gospodarenja privatnim šumama koje više neće biti u nadležnosti Šumarija, što će dodatno zakomplicirati uslugu doznake te povećati troškove koje će snositi krajnji korisnik, vlasnik šume. Uskoro bi Skrad mogao biti bogatiji za novu voćaru u centru mjesta. U naznaci na kraju sjednice načelnik Dubravko Grbac je rekao kako priprema prijedlog mjera za poticanje malog gospodarstva na području Općine Skrad. Poglavarstvo želi zadržati i izgraditi više kriterije međusobnih odnosa, međusobnog povjerenja s udrugama i korisnicima proračunskih sredstava što je u konačnici u interesu građana koji izdvajaju sredstva u proračun. Očito iz svega navedenoga, iz rasprava koje vode članovi Poglavarstva, daje se zaključiti da postoji velika želja da se pokrene razvoj, koji je stao pred više godina, na nekoliko razina i u više pravaca. Hoće li on biti realiziran, ne ovisi jedino od vodećih ljudi Općine, već i od podrške i potpore stanovništva ali i zainteresiranosti poduzetnika i naravno što bržeg donošenja Prostornog plana Općine Skrad.