Udruga proizvođača jagodičastog i bobičastog voća Gorskog kotara „Borovica“, iz Skrada organizirala je seminar za članove kojim se članstvo upoznalo s sadnjom i uzgojem maline, s bolestima maline i jagode i kako suzbijati štetnike koji ugrožavaju nasade. Nataša Kozlica je predstavila predavače s Agronomskog fakulteta iz Zagreba, prof. Borisa Duraliju, Tihomira Miličevića i Aleksandra Mikšića koji su prisutne na jednostavan način upoznali s uzgojem, zaštitom i bolestima maline i jagoda. Uzgajivači su upozoreni da samo klasificiran, testiran sadni materijal daje očekivane prinose. Malina zahtijeva stalan nadzor i kvalitetne preparate kako bi se oduprijela svojim „neprijateljima“ tijekom uzgoja, bolestima i štetnicima.

Predavači su na kraju odgovarali na pitanja prisutnih najčešće u vezi sadnje, načina tretiranja prilikom pojave bolesti i napada štetnika.

Na kraju se predsjednica Udruge zahvalila predavačima Agronomskog fakulteta iz Zagreba na iscrpnim predavanjima uz nadu da će suradnja postati još tješnja.

V.P. 16/04/2005.