Skrad je zadnjih dana proljeća veliko radilište. Pogodno vrijeme i zatvorene financijske konstrukcije dovele su djelatnike Komunalca iz Delnica i Goringa iz Ravne Gore koji uređuju vodovodnu mrežu Selske i Vatrogasne ulice te okoliš Doma kulture. Komunalac je, skinuvši kompletan asfaltni pokrov Selske ulice, temeljito rekonstruirao vodovodnu mrežu, hidrantsku mrežu i priključke prema domaćinstvima novim cjevovodima. Cijela rekonstrukcija vodovodne mreže stoji oko 700.000,00 kn. Okoliš Doma kulture također će poprimiti novu ljepšu sliku. Djelatnici tvrtke Goring iz Ravne Gore završavaju s iskopima, betoniranjem staza, gradnjom vanjskog stepeništa prema Lovačkoj sobi te potpornih zidova prema okolnom zemljištu. Ovi radovi stoje oko 200.000,00 kn. U sklopu projekta sanacije divljih odlagališta na području Općine Skrad počeli su radovi oko Bukovog vrha na nekoliko deponija smeća. Čišćenjem deponija oko Bukovog vrha koje Općinu stoji 200.000,00 kn privest će se kraju sanacija velikih odlagališta otpada i smeća u blizini većih sela i naselja u Općini Skrad. Općina Skrad će u kratko vrijeme utrošiti oko milijun i 100 tisuća kuna proračunskih sredstava u poboljšanje uvjeta života stanovnika Općine Skrad.