Gosp. Miran Cofek iz tvrtke Projekt Management Consulting iz Rijeke upoznao je nazočne predstavnike Općinskog vijeća, Poglavarstva, predstavnike Udruga i skradskih firmi s Projektom ukupnog razvoja Općine Skrad od 2006. do 2011. godine. Skup je otvorio načelnik Općine Dubravko Grbac rekavši kako je ovaj projekt važan za budući razvoj. „Za Skrad su važna tri projekata, Projekt prostornog uređenja, Projekt razvoja turizma i Projekt ukupnog razvoja od kojih će uvelike ovisiti budućnost Skrada. Svi ovi projekti trebali bi pridonijeti povećanju kvalitete života u Općini Skrad i dugoročnoj sigurnosti ljudi koji na tom prostoru žive i rade,“ rekao je Grbac. Gosp. Cofek je prezentacijom predstavio glavne sastavnice koje će činiti PUR Općine, koji će se temeljiti na objedinjavanju svih projekata, kako onih Općine Skrad tako i poduzetnika koji žele ulagati na tom prostoru. Razvojem industrije, obrtništva, trgovine, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede… želi se kroz desetak godina Skrad vratiti na mjesto koje mu je oduvijek pripadalo u Gorskom kotaru. U raspravi su se mogla čuti razna mišljenja uz razvoj Općine Skrad, npr. da treba prvo utvrditi dijagnozu problema, pa potom utvrditi pravce razvoja, da lokalni poduzetnici nemaju kapital za ulaganje u razvoj, da je osnovni činitelj razvoja čovjek i jako gospodarstvo, bez jakog ugostiteljstva, restorana i dobre kulinarske ponude teško će se privući veći broj gostiju u Skrad… Kvalitetnom raspravom sudionika skupa izrađivač PUR-a Općine Skrad dobio je kvalitetne informacije i sugestije koje će se razrađene unijeti u projekt težak 93.000,00 kn.