Turistička zajednica Općine Skrad i skradski Dom kulture bio je proteklog vikenda domaćin osme manifestacije “Goranska riječ u pjesmi i plesu” koja je okupila tri izvođača, grupu Vitaneo i pjevački zbor Gimpl iz Ravne Gore te limenu glazbu iz Fužina.

Publici se u Domu kulture prvo predstavila ženska klapa Vitaneo,, potom pjevački zbor Gimpl te na kraju limena glazba Fužine.

Program je vodio goranski pisac, pjesnik, pjevač, Delničanin Davor Grgurić. Publika je pljeskom nagrađivala izvođače a krajem programa direktorica TZ Ivana Briški Đorđević se zahvalila izvođačima koji su došli u Skrad, rekavši kako Gorani imaju krasnu nematerijalnu baštinu koju treba čuvati i prenositi na mlade i ujedno sve pozvala na iduću devetu manifestaciju 2020. godine.