Župljani župe Skrad Divjake ove su subote pohodili crkve malo izmijenjenim redosljedom, prvo u Skradu a potom u Divjakama, noseći pletene košarice s hranom i pićem na uskršnji blagoslov. Crkva u Divjakama bila je i ovoga puta dobro popunjena žitelja općine Skrad i susjednih naselja…

Vlč. Stjepan Porkulabić je sve vjernike proveo kroz uskršnji običaj te blagoslov hrane i pića završetkom misnog slavlja Isusovog uskrsnuća.

U propovijedi vjernicima vlč. Porkulabić istaknuo je značaj vjere, života s Isusom, prenošenja vjere u obitelji, na mlade kako bi tradicija Uskrsa živjela. „Vjera se živi svakog dana, ne samo na veće blagdane, ovog dana ne samo u košaricama…“, zaključio je vlč. Porkulabić, ukazujući na sve manji utjecaj obitelji na mlađe u prenošenju vjerskih tradicija, vjere u svakodnevnom životu. Nakon misa u Skradu i Divjakama održana je misa s blagoslovom košarica drugog dana, u nedjelju, u Kupjaku…