10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Skrad započeli su početkom aktualnog sata vijećnici oporbe, Dušan Štimac pitanjima o nedovršenim radovima na mjesnom groblju i rasvjeti prema Podsteni i Dubravko Grbac o zakupu Šiljara, te vijećnica Katarina Bertović o radovima na dječjem igralištu kod stare škole i nasipanom materijalu u Skradskoj dragi.

Načelnik Damir Grgurić je odgovorio kako će groblje riješiti djelatnici općine, kako se rasveta do Podtene planira povući iz pravca Podstene, Šiljar država želi dati na 50 godina uz određenu naknadu ili otkup cijelog prostora a dječje igralište će uskoro biti potpuno obnovljeno i uređeno dok će se nasipani materijal u Skradskoj dragi poravnati u svrhu dobivanja proširenja za parking prostor.

Po aktualcu odrađen je kratki dnevni red, usvojen je zapisnik 8. sjednice, polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2018. godinu, donijeta je odluka o korištenju revolving kredita po poslovnom računu za cestu Hlevci-Mrzla kosa. Vijećnici su odglasali i prve izmjene i dopune Proračuna Općine Skrad za 2018. godinu, prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu te su imenovali Ivana Crnkovića, predsjednika vijeća za člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

Nikolina Crnković Đorđević upoznala je vijećnike s detaljima rebalansa Proračuna pa će se dodatna sredstva usmjeriti rekavši:

”1. TURIZAM

• 100.000,00 kuna od Primorsko-goranske županije za projekt Pametna klupa u izletištu Zeleni vir, uz koje ćemo uložiti i svojih 50.000,00 kuna. UKUPNO 150.000,00

• Ministarstvo turizma – 201.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Električni cikloturizam Skrad“, uložiti ćemo dodatnih 50% vlastitih sredstava što znači da je ukupna vrijednost projekta oko 400.000,00 kuna. (Provedba 2019.)

• Od Primorsko-goranske županije, u okviru javnog poziva za sufinanciranje dokumentacije, dobili smo 100.000,00 kuna za izradu glavno izvedbenog projekta za rekonstrukciju ceste Skrad-Zeleni vir, uz što ćemo uložiti dodatnih 130.000,00 kuna, odnosno ukupna vrijednost tog projekta je 230.000,00 kuna. Tu je dokumentaciju nužno izraditi kako bismo mogli izvršiti rekonstrukciju, odnosno proširenje ceste kako bi istom mogli prometovati i autobusi, što će značajno povećati broj turista u izletištu kojih je za sada na godišnjoj razini oko 10.000,00.

• Za same radove na sanaciji ceste dobili smo 200.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, uz što ćemo u sanaciju ceste uložiti i svojih 50.000,00 kuna.

2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

• Što se tiče komunalne infrastrukture, u okviru Ruralnog razvoja, Mjere 7.2.2., dobili smo 986.312,50 kuna za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Hlevci-Mrzla kosa te je javna nabava završena, odabran je izvoditelj te će se uskoro započeti sa realizacijom samog projekta.

• Nadalje, od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobili smo 210.000,00 kuna za sanaciju krovišta Zadružnog doma u Gornjoj dobri, uz što ćemo u sanaciju uložiti i svojih 60.000,00 kuna.

• Od Primorsko-goranske županije dobili smo 50.000,00 kuna za sanaciju nerazvrstane ceste kroz naselje Tusti vrh.

• Za uređenje dječjeg igrališta kod vrtića u Skradu, odnosno za nabavku opreme za uređenje igrališta, dobili smo 40.000,00 kuna od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 5.000,00 kuna od Erste banke, uz što ćemo u uređenje uložiti i svojih 40.000,00 kuna, odnosno ukupna vrijednost projekta je 80.000,00 kuna. Dječje igralište će po završetku projekta biti opremljeno spravama koje posjeduju odgovarajuće certifikate sukladno standardima za sigurnost djece, a za dodatnu sigurnost djece biti će postavljene i anti stress podloge.

• Sa fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali smo ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te ćemo prikupiti spremnike za prikupljanje papira, stakla, plastike i tekstila za što je ukupno procijenjeni trošak oko 185.000,00 kuna, a Općina Skrad će sudjelovati sa oko 15%.

3. PROSTORNI PLAN

• U okviru Mjere 7.1.1. iz Ruralnog razvoja dobili smo 227.500,00 kn za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad te ćemo uskoro krenuti u postupak nabave, odnosno odabira Izvođača i postupka izrade izmjena i dopuna.

4. SOCIJALA I LJUDSKI POTENCIJALI • Sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava potpisali smo ugovor za sufinanciranje projekta „Žene za zajednicu“, ukupne vrijednosti 1.065.000,00 kuna, od kojih je 100%tni iznos EU potpore. U okviru tog projekta zaposliti ćemo 6 žena na razdoblje od 2 godine, a one će pružati pomoć za najpotrebitije, odnosno za starije ili nemoćne osobe, i za svih će ta pomoć biti besplatna.

• Također smo partneri Općine Viškovo u projektu „Znanjem do posla“, koji je ukupne vrijednosti 1.030.775,00 kuna a u okviru kojeg ćemo naše najosjetljivije skupine obrazovati za strukturne programe prema potrebama tržišta rada. (20 nezaposlenih osoba iz područja GK-a obrazovati ćemo za programe poput njegovateljice, zavarivača, rad s motornom pilom i slično).”

Ovim rebalansom Proračun Općine bi se povećao s prvotnih 5,4 milijuna kn na oko 7,3 milijuna kn. što bi bilo povećanje od oko 1,9 milijuna kuna a sve je vezano uz razne projekte koji će se provoditi na području Općine Skrad.