Skradsko poglavarstvo se u kratko vrijeme sastalo drugi put zbog prihvaćanja projekta iz 2005. godine za rekonstrukciju i asfaltiranje ceste Hribac – Hlevci – Ravna Gora od Europske investicijske banke. Europska investicijska banka II uložit će u cestu Hribac – Hlevci – Ravna Gora oko 1.500.000,00 kn. Cestu će sufinancirati Općina Skrad u 20 postotnom iznosu, oko 330.000,00 kn dok će troškove PDV-a cjelokupne investicije podijeliti popola Općina i Ministarstvo mora, prometa i razvitka. Težina cjelokupne investicije bit će oko 2 milijuna kuna. Projekt ceste Skrad – Hlevci – Ravna Gora kandidiran je u 2005. godini te je ovih dana stigao pozitivan odgovor. Poglavarstvo je prihvatilo iznenadnu ponudu te će se kroz rebalans Proračuna i drugih izvora namaknuti potrebna sredstva. Cesta je dužine 5 i po km i širine tri metra. Članovi Poglavarstva su upoznati s prijedlogom rješenja granice između Općina Ravne Gore i Skrada koje je ponudila Županija, u koje se uključio i Župan gosp. Zlatko Komadina. Donijet je zaključak „kako se Općinsko poglavarstvo prvi put sastaje s temom granica, podržava se mirno rješenje u skladu s prijedlogom Županije, no želi se detaljnije upoznati s stanjem granica dviju Općina“ te će se odluka o prihvaćanju prijedloga donijeti kad se sagledaju svi dokumenti vezani uz razgraničenje. Konačnu odluku donijet će Općinsko vijeće. Selo Hlevci ubrzo će dobiti kvalitetniju električnu energiju gradnjom nove trafostanice za koju je dana suglasnost Poglavarstva. Rebalansom Proračuna uvažit će se primjedbe Škole na ponuđeni Sporazum o razgraničenju zajedničkih izdataka za 2006. godinu vezan uz poslovanje Dječjeg vrtića te će se potom potpisati Sporazum. PINS dobiva 80.000,00 kn za određene usluge koje vrši za Općinu što će se definirati Ugovorom o poslovnoj suradnji. Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavit će se 400 PVC posuda za kućni otpad, za domaćinstva, 25 kontejnera od 1100 litara i 50 koševa za otpatke. Općina će učestvovati s 65.000,00 kn a Fond s 100.000,00 kn. Mjesna knjižnica će do Dana Općine biti u funkciji. Općina Skrad prići će izradi socijalne karte Općine. Raspisat će se natječaj za izvođenje radova na sanaciji potpornog zida groblja u Divjakama i javni poziv za izradu Web stranica Općine Skrad, podržana je informacija GISDATE iz Zagreba o uspostavi informacijsko komunikacijske mreže Gorskog kotara.