Skrad otvorenjem Doma kulture pocinje sve više pažnje davati kulturnim sadržajima. Uz glazbene manifestacije mještani su imali prilike pogledati 1. travnja komicnu predstavu „Nismo svi za raj“ u izvedbi dvoje glumaca HNK iz Varaždina. U komediji na temu da li zaslužujemo raj ili pakao, usporeduju se vrijednosti života. Na kraju se ispostavlja da je covjek taj koji sam odlucuje kakvim ce životom živjeti sa svojim bližnjima, susjedima i medusobnim odnosima koji ce taj život pratiti. Covjek je jedan i o njemu ovisi njegova, ali i sudbina drugih, sreca ili nesreca.
Publika je odlicno prihvatila komediju i izvodace te je na kraju dugotrajnim pljeskom nagradila izvodace.