Prema članku objavljenom na www.skrad.com o održanoj Skupštini TZ Općine Skrad smatram da je potrebno iznijeti i drugu stranu priče, kako bi stanovnici Općine imali cjelovitiju sliku događanja, budući da PINS nije bio pozvan na Skupštinu, te nismo imali priliku iznijeti svoju stranu priče. Pošto je i na tom sastanku (a i već po nebrojeni broj puta na ostalim sastancima i općinskom vijeću) prozivan PINS za stanje u TZ Skrad ovakvo obrazloženje s naše strane smatramo neophodnim.

Prvo se postavlja pitanje zašto bi PINS kao trgovačko društvo bio dužan na bilo koji način sufinancirati rad TZ? Rad i financiranje TZ ovisi prvenstveno o samoj direktorici i ostalim tijelima koji su zakonom zaduženi upravljati radom TZ.

Članak 28. Statuta TZ Skrad između ostalog kaže: „Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.)“. Zašto u radu turističkog vijeća TZ Skrad ne sudjeluje niti jedan skradski ugostitelj i koncesionari izletišta? Zar se turizam u Skradu može razvijati bez njihova učešća? Je li to osnovno kršenje statuta TZ Skrad? PINS koji također plaća turističku članarinu TZ Skrad, niti na vlastiti zahtjev nije primljen u skupštinu TZ, a prema pravilniku svatko tko plaća turističku članarinu mora biti član skupštine. Po kojem pravilniku gđica. Ivana Delač iz Brod Moravica može biti član turističkog vijeća u Skradu, a turistička agencija koju je dotična vodila ne djeluje već nekoliko godina? Je li time prekršen zakon o TZ i tko zbog toga treba preuzeti odgovornost i naravno snositi sankcije? Naime već krajem protekle godine kad je donesen novi općinski proračun za 2015. godinu znalo se da će do ovakve situacije oko TZ doći. Odgovorna osoba bilo koje institucije, pa tako i TZ treba odmah reagirati i predlagati rješenja, a ne čekati da se stvari riješe same od sebe. Tako su i PINS-u značajno smanjena sredstva u proračunu te se također s naše strane pronalaze razna rješenja kako ne bi došlo do otpuštanja ili eventualno i zatvaranja poduzeća. Stoga smo i u PINS-u već od siječnja ove godine smanjili plaće svim djelatnicima, te su one trenutno vrlo niske, ali sve u svrhu opstanka u ovim teškim financijskim uvjetima. Jedan od izvora financiranja svakako su i prihodi od izletišta u Zelenom viru. Međutim zbog smanjenog broja posjetitelja, a time i prihoda više nije moguće stvarati dodatne troškove PINS-u. PINS ima dovoljan broj vlastitih djelatnika koji mogu navedeni posao odraditi u izletištu tijekom cijele sezone. Uz to postavljam pitanje direktorici Briški Đorđević: koliko je puta ona osobno prošle turističke sezone radila na prodaji ulaznica u izletištu, te koliko puta je osobno radila na poslovima čišćenja i održavanja izletišta?

Što se tiče „zida šutnje“ od strane PINS-a, moram reći da direktorica Briški Đorđević nije kontaktirala niti osobno niti telefonom direktora Pins-a cijele ove godine. Zar živimo na drugom kraju svijeta? Kontaktima e-mailom koje ona očito preferira, ne mogu se riješiti problemi niti dogovoriti suradnja što svaka odgovorna osoba s radnim iskustvom zna. Na sve poslane e-mailove je i odgovoreno.

Općina Skrad osnivač je PINS-a i TZ Skrad, međutim načelnik Općine kao predsjednik skupštine PINS-a i predsjednik TZ ne smije donositi odluke o međusobnom sufinanciranju jer smatramo da bi time kršio Zakon o sukobu interesa, što očito direktorici TZ također nije poznato.

Na primjedbu da PINS nije pripremio izletište za ovu godinu na vrijeme, napominjem da je snijeg i zatvoren ugostiteljski objekt doprinio tome, budući da gosti imaju velike primjedbe zbog nesigurnosti staza i nemogućnosti pristupa sanitarnim čvorovima. Zbog prodanih stotinjak ulaznica početkom i sredinom travnja a slučajnom ozljedom nekog od izletnika i plaćanjem odštete imali bi veće štete od koristi, međutim djelomično se slažem da se ipak moglo po tom pitanju ranije reagirati. Kvalitetno uređenje izletišta ne može se napraviti samo metlom, treba veći broj ljudi i alata, lijepo vrijeme i usklađenje svih navedenih faktora. Iz tog razloga se ne otvara izletište prije detaljnog uređenja i čišćenja staza. Međutim direktorica TZ nije ni prošle godine sudjelovala u uređenju izletišta pa to niti ne može znati, za razliku od velikog broja mještana Skrada i djelatnika Općine i PINS-a.

U statutu TZ Skrad također stoji: „koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude“. Pitamo se kad je tako nešto urađeno, i tko je od ugostitelja i turističkih djelatnika Skrada u to uključen? PINS svakako nije, iako smo direktno i indirektno uključeni u turizam, jer svojim iskustvom u pripremi projekata i manifestacija možemo i doprinosimo i turističkom razvoju. Uostalom manifestacija Festival malina inicirana je od strane djelatnice PINS-a i Udruge Borovice, kao i Gorski sajam kojeg organizira PINS već 10 godina za redom i najjača je manifestacija u Skradu, a osmislili smo i postavili poučnu stazu Šiljar.

Kako je vidljivo iz teksta direktoricu Briški Đorđević u cijeloj priči najviše muči kako isfinancirati hladni pogon koji znači opstojnost TZ, tj. prvenstveno svoju plaću i putni trošak. Međutim moramo primijetiti da se svih proteklih godina malo brige vodilo o osnovnim poslovima TZ koji su navedeni u statutu, te je možda i to jedan od razloga koji je doveo do današnjeg stanja i nazadovanja u turizmu.

Podsjećamo da je poslove vođenja turističkog ureda (obrade statističkih podataka o dolasku gostiju i noćenjima, nastup na sajmovima i manifestacijama i pripremu sezonskih manifestacija) odrađivao Pins sve do 2003. godine, čime je stvorio temelj za opstanak TZ, a što može po potrebi odrađivati i ponovno. PINS usprkos svim nepovoljnim uvjetima poslovanja u okruženju trenutno zapošljava 4 djelatnika iz Skrada koji svoje poreze i doprinose svaki mjesec uplaćuju u Općinski proračun i time se indirektno dio novca vraća u proračun. Sufinanciranje troškova rada PINS-a od strane Općine Skrad u 2014. godini svelo se na svega 4% od ukupnih prihoda PINS-a jer radimo i ne gubimo vrijeme optužujući druge. PINS ne želi raditi i davati novce drugima, kako bi si oni financirali svoje plaće i putne troškove. Svatko se treba sam pobrinuti za sebe. Uostalom niti mi nemamo sredstva za sufinanciranje EU projekata, ali ipak ih provodimo i snalazimo se na tržištu, a ne izmišljamo isprike za sve moguće probleme. Naši financijski rezultati svake godine to zorno i potvrđuju.

Danijel Bertović, predsjednik uprave PINS-a