Programom javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2015. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti značajni za Općinu Skrad, a u svezi promicanja i poticanja sporta u cjelini, djelovanja sportskih udruga, sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima, sportsko-rekreativnih aktivnosti građana te održavanja i funkcioniranja sportskih objekata.

Za ostvarenje Programa sportskim se udrugama za 2015. godinu iz Proračuna osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 146.500,00 kuna i to za kuglački Memorijal «Josip Blažević-Blaž» 8.500,00 kn, za Šah školu “Goranka” Ravna Gora 5.000,00 kn, za Kuglački klub «Polet» 13.000,00 kn, za Kuglački klub «Skrad» 13.000,00 kn, za Nogometni klub «Polet» 55.000,00 kn, za Planinarsko društvo «Skradski vrh» 7.000,00 kn, za Skijaški klub «Polet» 35.000,00 kn i za Biatlonski klub «Skrad» 10.000,00 kn.

Navedena sredstva služit će za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga, troškova takmičenja, organiziranja sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa te redovnog održavanja sportskih objekata. No da li će ta sredstva biti dovoljna za redovit rad klubova, to je upitno te će svi morati tražiti dodatna sredstva kroz javne radove, radne akcije, zabave…