Poštovani g. Pintar,

Inin projekt modernizacije maloprodajne mreže „Plavi koncept“ u sklopu kojeg je dosad modernizirano više od 160 benzinskih postaja također podrazumijeva zatvaranje manjeg broja neprofitabilnih postaja.

Obzirom kako se BP Skrad zatvara 1. listopada ove godine, naše potrošače pozivamo da se gorivima i robom široke potrošnje opskrbe na obližnjim Ininim BP; u smjeru Rijeke na BP Ravna Gora te u smjeru Zagreba na BP Vrbovsko.

S poštovanjem,

Sektor korporativnih komunikacija