Ususret jubilarnom 15-om Simpoziju pedijatara u Skradu razgovarali smo s prof. dr. sc. Josip Grgurić, dr. med. Kroz ovih 15 Simpozija donijeto je 30-ak algoritama za liječenje djece. Ovi su skupovi pedijatara bili poticaj da se zdravlje, odnosno bolesti djece sagledaju iz više kutova gledanja te se s ovim 15 Simpozijem počnu gledati s pozicije salutogeneze, što to organizam dovodi do zdravlja, drži zdravim.

Salutogeneza će biti tema ovog simpozija te smo o tome i proteklih 15 godina porazgovarali s organizatorom Simpozija dr. Josipom Grgurićem:“ Simpoziji su primarno bili okrenuti prema usklađivanju pedijatrijskih terapeutskih i preventivnih stavova. U tome su simpoziji pokrili vrlo široku paletu problema u pedijatriji, a opet su se specifično profilirali. Za razliku od drugih pedijatrijskih skupova, bilo regionalnih ili nacionalnih, koji njeguju više-manje klasični model opće pedijatrijskih i subspecijalističkih usmjerenja ovaj u Skradu je naglasak stavio na preventivu.

Simpoziji u Skradu pojavili su se kao potreba definiranja i razvoja preventivnih sadržaja i to u sva tri oblika preventive; primarne (sprečavanja nastanka bolesti), sekundarne (ranog otkrivanja), tercijarne ( bolje kvalitete života te djece s kroničnom bolesti), prema nekima i kvartarne prevencije (sprečavanje polipragmazije).

Kad smo prije 15 godina krenuli s održavanjem simpozija preventivne pedijatrije u Skradu nisam očekivao da ćemo doći do toga broja. Međutim valja istaći da su se javljali novi sadržajni izazovi koji traže elaboraciju i nova usmjerenja. U nekim trenucima dilema valja reći da su nove poticaje davali kolegice/kolege s terena koje su naglašavale korisnost njihovog održavanja, a da je mala grupa suradnika-entuzijasta svesrdno pomagala u njihovoj realizaciji. Posebno bih istaknuo jednu vrlo važnu činjenicu, da je u 15 simpozija bilo u prosjeku 10-12 predavača na svakom simpoziju, dakle 180 predavača, vrhunskih naših stručnjaka. Oni su uvijek spremno prihvatili sudjelovanje, a također pripremili tekstove za Zbornik, tako da su svi simpoziji osim jednog imali pisane materijale.

Stručne skupove nije nikada bilo lako organizirati, pridržavali smo se Međunarodnog kodeksa reklamiranja i sponzoriranja pa ovim putem zahvaljujem sponzorima i tvrtkama na razumijevanju i pomoći. Treba istaći i podršku i doprinos lokalne zajednice Općine Skrad i Primorsko-goranske županije, a posebno pokroviteljima Ministarstvu zdravlja i UNICEF- Uredu za Hrvatsku.

Nakon 15 godina i svojevrsnog jubileja postavlja se pitanje kako dalje ? Sve gore navedeno govori u prilog nastavka simpozija,međutim analiza sadržaja simpozija pokazuje kako se u ovih 15 godina razvijala jedna ideja izražena kroz naslov ovog prikaza „Od bolesti do zdravlja“. Dok su prethodni simpoziji bili prvenstveno preventivno orijentirani ovogodišnji je usmjeren na promociju zdravlja i on predstavlja veliki izazov prema skupovima koji će u centar stručnog interesa staviti zdravlje djeteta. U tom izazovu potreban je novi pristup veće kooperacije s roditeljima i intersektorskog partnerstva sa sustavima obrazovanja, socijalne skrbi i općenito zajednice za osiguravanje uvjeta za što bolji rast i razvoj djeteta. Ti novi skupovi i u formi i sadržaju mogli bi biti „Kongresi dječjeg zdravlja“ organizirani svake druge godine u drugom mjestu, koji bi okupljali ne samo zdravstvene djelatnike već kao što je rečeno i djelatnike iz drugih područja koje skrbe o djeci“, rekao je Skrajan, čovjek kojem zdravlje djece i mladih, od sticanja diplome liječnika zadnjih 50-ak godina predstavlja stalan izazov u svakodnevnom životu i radu…