Programom javnih potreba Općine Skrad u akciji “Općina Skrad – prijatelj djece” za 2014. Općina izdvaja 156.000,00 kuna. Iz tih se sredstva financira, zdravstvene knjižice novorođene djece 200,00 kn, poklon paketi za svu djecu predškolske i osnovnoškolske dobi uz blagdan Sv. Nikole 11.700,00 kn, akcija “Prvi koraci u prometu” 100,00 kn, stipendije i školarine 80.000,00 kn, izleti učenika i vrtićaraca OŠ Skrad 3.500,00 kn, nagrade učenicima OŠ Skrad 4.000,00 kn, sudjelovanje Dječjeg vrtića na karnevalu u Rijeci 2.000,00 kn, sufinancira prijevoza učenicima srednjih škola 36.000,00 kn, provođenje Naj-akcije 5.000,00 kn, predstava za djecu uz blagdan Sv. Nikole 3.000,00 kn, novorođena djeca 8.000,00 kn, nabava udžbenika za osnovnu školu 10.000,00 kn.

No kako ove godine dolazi do promjene udžbenika koji se mijenjaju svake četvrte godine Općina će morati naći dodatnih 20 do 25 tisuća kn kako bi zadržala standard koji je zadnjih godina pružala roditeljima školaraca, što znači svima udžbenike a prvašima komplete udžbenika i torbe s priborom do 500 kn. Načelnik Damir Grgurić dodao je kako će se rebalansom naći dodatna sredstva za sufinanciranje udžbenika…

Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog Programa, Općina Skrad provedbu akcije “Općina Skrad – prijatelj djece” ostvaruje i kroz programe javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi, sportu, kulturi, vatrozaštiti te socijalnoj skrbi.