KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SKRAD

_________________________________________

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: DAMIR GRGURIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. DAMIR GRGURIĆ; HRVAT; SKRAD, VATROGASNA 2; rođ. 25.05.1961; OIB: 43144171848; M

2. IVAN CRNKOVIĆ; HRVAT; VELIKO SELCE, VELIKO SELCE 17; rođ. 16.06.1965; OIB: 00335465282; M

3. JOSIP CRNKOVIĆ; HRVAT; SKRAD, ŠKOLSKA 14; rođ. 27.03.1982; OIB: 00145818906; M

4. KATARINA BERTOVIĆ; HRVATICA; SKRAD, SELSKA 6; rođ. 20.03.1984; OIB: 80309044752; Ž

5. MILIVOJ RUPE; HRVAT; SKRAD, TUŠKA 12; rođ. 10.04.1946; OIB: 44045218646; M

6. HRVOJE ĐAKOVIĆ; HRVAT; SKRAD, GRIČ 10; rođ. 06.07.1984; OIB: 01287915884; M

7. TONČEK KEZELE; HRVAT; SKRAD, GORANSKA 3; rođ. 06.06.1957; OIB: 65817814794; M

8. ANTON MANCE; NEPOZNATA; SKRAD, SELSKA 14; rođ. 14.05.1993; OIB: 72163694881; M

9. KLAUDIJA RUPPE RAČKI; HRVATICA; SKRAD, JOSIPA BLAŽEVIĆA – BLAŽA 15; rođ. 09.10.1971; OIB: 68843836897; Ž

10. SAŠA GORUPIĆ; HRVAT; SKRAD, TUŠKA 5; rođ. 13.09.1977; OIB: 87475886271; M

11. BORIS CRNKOVIĆ; HRVAT; SKRAD, JOSIPA BLAŽEVIĆA – BLAŽA 3; rođ. 16.11.1984; OIB: 47895686161; M

_______________________________________

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

Nositeljica liste: MIRA ĐORĐEVIĆ dipl.ing.šum.

Kandidatkinje/kandidati:

1. MIRA ĐORĐEVIĆ, dipl.ing.šum.; HRVATICA; SKRAD, VLADIMIRA NAZORA 4; rođ. 01.08.1950; OIB: 06214378641; Ž

2. DRAŽENKO ŽAGAR, ing.geod.; HRVAT; VELIKO SELCE, VELIKO SELCE 25; rođ. 30.10.1974; OIB: 45764539855; M

3. ROBERT BELJAN; HRVAT; PODSTENA, ŠUBETOV MOST 2; rođ. 20.05.1966; OIB: 68092810182; M

4. DUBRAVKA GRGURIĆ; HRVATICA; SKRAD, VLADIMIRA NAZORA 25; rođ. 25.04.1955; OIB: 44366157629; Ž

5. VLASTIMIR ARBANAS, šum.teh.; HRVAT; SKRAD, GORANSKA 5; rođ. 12.04.1961; OIB: 32648222968; M

6. IGOR ĐORĐEVIĆ, bacc.inf.; HRVAT; SKRAD, VLADIMIRA NAZORA 4; rođ. 23.05.1985; OIB: 99684825942; M

7. VLASTA BAUER; HRVATICA; SKRAD, JOSIPA BLAŽEVIĆA – BLAŽA 12; rođ. 21.05.1948; OIB: 35488484359; Ž

8. MLADEN JAKOVAC, dipl.ing.elekt.; NEPOZNATA; HRIBAC, HRIBAC 4; rođ. 30.09.1958; OIB: 05061140113; M

9. MIRO GRGURIĆ; HRVAT; HRIBAC, HRIBAC 11; rođ. 19.09.1959; OIB: 71522675244; M

10. RENATA VANČINA; HRVATICA; SKRAD, GORANSKA 13; rođ. 24.09.1961; OIB: 42764605369; Ž

11. JOSIP LISAC; HRVAT; SKRAD, GRIČ 20; rođ. 01.02.1953; OIB: 81307604812; M

____________________________________

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj liste: DUBRAVKO GRBAC

Kandidatkinje/kandidati:

1. DUBRAVKO GRBAC; HRVAT; SKRAD, ŠILJAR 2; rođ. 28.05.1960; OIB: 09061312379; M

2. MELITA RAČKI-BURIĆ, mr.pharm.; HRVATICA; SKRAD, GRIČ 1; rođ. 29.03.1964; OIB: 91605775300; Ž

3. JOSIP GRGURIĆ, prof.dr.sc.; NEPOZNATA; SKRAD, VLADIMIRA NAZORA 22; rođ. 08.02.1937; OIB: 27127728099; M

4. ZDRAVKO JURKOVIĆ; HRVAT; SKRAD, VLADIMIRA NAZORA 28; rođ. 07.02.1943; OIB: 04172160850; M

5. ANITA ŽAGAR, mag.oec.; HRVATICA; VELIKO SELCE, VELIKO SELCE 27; rođ. 04.04.1988; OIB: 10274224159; Ž

6. ŽELJKO GRGURIĆ; HRVAT; SKRAD, GORANSKA 7; rođ. 20.08.1959; OIB: 60128753199; M

7. ĐURĐICA ABRAMOVIĆ, dr.med.; HRVATICA; SKRAD, IVANA GORANA KOVAČIĆA 12; rođ. 21.04.1955; OIB: 49451127256; Ž

8. DUŠKO ZATEZALO; HRVAT; SKRAD, JOSIPA BLAŽEVIĆA – BLAŽA 3; rođ. 08.10.1955; OIB: 09891260800; M

9. BRANKO GRGURIĆ; HRVAT; BUKOV VRH, BUKOV VRH 64; rođ. 19.07.1956; OIB: 57548610069; M

10. PEJO KURTUŠIĆ, dipl.krim.; HRVAT; SKRAD, GRIČ 24; rođ. 12.08.1951; OIB: 44668922693; M

11. KRISTIJAN RAČKI; HRVAT; VELIKO SELCE, VELIKO SELCE 12; rođ. 26.04.1976; OIB: 81158020612; M

____________________________________

KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SKRAD

______________________________

1. Kandidat: DAMIR GRGURIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ / HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Zamjenica kandidata: NATALI RIBIĆ

______________________________

2. Kandidat: DUŠKO ZATEZALO

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Zamjenica kandidata: ANITA ŽAGAR